Дуа

Ооз ачуу дубасы

1 - اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت

1 - Аллаахумма лака сумту уа алаа рызкыка афтарту

04 апреля

Жаңы айды көргөндөгү дуба

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Алхамду лиллахил-лазии холаконии уа холакока уа коддаро лака манаазила уа жаалака аайатан лил ааламиин.

01 апреля

Мечитке үйдөн чыккан кезде окуучу дуба

Азирети Абу Саид ал-Худри (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтат: "Кимде-ким мечитке үйүнөн чыгып минтип 

01 октября

Акыркы он түндөгү тараба намазындагы теспе

Субхаанал-Ханнаанил-Маннаан, Субхаанал-Маликид-Даййаан. Ал-Маарууфу бил-Ихсаани, уал-Маусууфу бил-Гуфроон. Ал-Вадаа, ал-Вадаа, Яа шахра Рамадаан! Ал-Фироок, 

05 мая

Ооз ачуу дубасы

1 - اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت

1 - Аллаахумма лака сумту уа алаа рызкыка афтарту

15 апреля

Жаңы айды көргөндөгү дуба

Алла улук, Алла улук, Алла улук. Мени жана сени жараткан, сага орундарды өлчөп берген жана сени ааламдарга белги кылган Аллага мактоолор болсун.

12 апреля

Сажда аятына кылынуучу дуба

Сажада уажхии лиллазии холакоху уа шакко самаху уа басараху бихаулихи уа кувватихи

08 октября

Коркунуч маалда окулуучу дуба

Аллаахумма иннаа нажалука фии нухуурихим уа наузу бика мин шурурихим

Оо, Кудай! Биз Сени алардын алдына коёбуз жана алардын жамандыгынан Сага коргонобуз

01 октября

Коштошуу дубасы

Астаудиуллааха диинака уа амаанатака уа ховаатима амалика

26 сентября

Үйдөн чыкканда Кудайга коргонуу дубасы

Анас бин Малик (Алла андан ыраазы болсун) айтат: Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтат: "Кимде-ким үйүнөн чыгып бара жатып: "Алланын аты 

18 сентября