Жоокерлер окуучу дуба

10 сентября

عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا غزا قالَ اللَّهمَّ أنتَ عَضُدي ونصيري بِكَ أحولُ وبِكَ أصولُ وبِكَ أقاتِلُ

Аллаахумма анта адудии уа насыырии бика ахуулу уа бика асуулу уа бика укоотилу

Оо, Жаратканым! Таянаарым жана Жардамчым Сенсиң. Сени менен душмандын мизин кайтарамын, Сени менен душманга үстөмдүк кыламын, Сенин атың менен согушамын