Куран тафсири

Жөөттөр Алла Тааланын китебин аркаларына таштап, сыйкырга киришти

79-бап. Жөөттөр Алла Тааланын китебин аркаларына таштап, сыйкырга киришти

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Таала тараптан Куранды алып келген мезгилде, алар Тооратты Курани Каримге салыштырып көрүштү да, 

03 ноября

Убадаларын бузуу жөөттөрдүн адаты

78-бап. Убадаларын бузуу жөөттөрдүн адаты

"Чындыгында, Биз сага ачык-айкын белгилерди түшүрдүк. Белгилерди баш ийбегендер гана четке кагышат. Эмне, ар качан алар кайсы бир келишимди түзсө, алардын бир 

20 октября

Периштелердин ортолорун ажыратуу, пайгамбарлардын ортолорун ажыратуу сыяктуу эле күнөө

77-бап. Периштелердин ортолорун ажыратуу, пайгамбарлардын ортолорун ажыратуу сыяктуу эле күнөө

22 августа

Жөөттөрдүн Жебирейилге (Алланын саламы болсун) душмандыктары

76-бап. Жөөттөрдүн Жебирейилге (Алланын саламы болсун) душмандыктары

Айткын, ким Жебирейил периштеге душман болсо боло берсин, анткени ал Куранды сенин жүрөгүңө Алланын өкүмү менен өзүнөн мурункуларын тастыктоочу жана 

01 июля

Өмүрлөрүнүн узун болуусуна ашыккандары

75-бап. Өмүрлөрүнүн узун болуусуна ашыккандары

Жөөттөр дүнүйө жашоосуна көңүл бургандыктары үчүн, узак жашоого аракет кылышчу. Алардын кээ бирлери миң жыл жашоону эңсейт эле. Алар канчалык өмүр сүрбөсүн, 

17 июня

Жөөттөрдү өлүмдү эңсөөгө чакыруу

74-бап. Жөөттөрдү өлүмдү эңсөөгө чакыруу

Айткын: “Эгер Алланын алдында акыреттин жайы башка адамдарга эмес, силер үчүн гана калыс болсо, анда өлүмдү арзуу кылгыла, эгерде чынчыл болсоңор”. Алар эч качан 

14 июня

Алла Таала алардын үстүнө Тур тоосун көтөрүп, убадаларын алгандан кийин, жөөттөрдүн күнөө кылуусу

73-бап. Алла Таала алардын үстүнө Тур тоосун көтөрүп, убадаларын алгандан кийин, жөөттөрдүн күнөө кылуусу

"Биз силерден убада алганда жана силердин үстүңөргө Тур тоосун көтөрүп койдук да өкүм бердик: "Биз силерге берген нерсени бекем кармагыла жана уккула". Алар 

13 июня

Жөөттөр акыйкатка капыр болуу менен, ыйманга доо кылышты

72-бап. Жөөттөр акыйкатка капыр болуу менен, ыйманга доо кылышты

"Алла түшүргөн нерсеге ыйман келтиргиле", деп аларга айтылганда, алар айтышты: "Биз болсо өзүбүзгө түшүрүлгөн нерсеге гана ыйман келтиребиз", андан башкасына 

25 мая

Алар Алланын ачуусуна ылайык болгон коом

71-бап. Алар Алланын ачуусуна ылайык болгон коом

"Кандай гана жаман соода, анын ордуна өздөрүн сатышты. Алардын абалы Алланын түшүргөн Китебине көрө албастыктан капырлык кылышты: “Эмне үчүн Алла Өзүнүн 

20 мая

Жөөттөрдүн Алланын Элчисинин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келүүсүн күтүүсү, келгенден кийин алардын капыр болуулары

ачан аларга Алланын тарабынан, алардын алдындагы Тооратты тастыктоочу Китеп келгенде алардын амалын көргүлө! Мындан мурда бул китеп аркылуу капырларга 

17 мая