Куран тафсири

Жердеги бузукулук туурасында

"Качан аларга: "Жер бетинде бузукулук кылбагыла" - деп айтылса, "Биз болгону түзөтүүчүбүз" дешет. Эсиңерде болсун, албетте, ошолор өздөрү бузукулукту 

07 июня

Жүрөктүн оорусу туурасында

Алардын жүрөгүндө оору бар. Андан соң Алла алардын оорусун дагы күчөттү жана аларга оорутуучу азап бар жалган сүйлөгөндөрү үчүн. (Бакара сүрөөсү: 10-аят)

02 июня

Мунафыктар тууралуу

Адамдардын кээ бирлери, биз Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирдик дешет, бирок, алар ыймандуу эмес. Алар Алланы жана ыймандуу адамдарды алдашат. 

02 июня

Мөөрлөөнүн мааниси

Чындыгында, капырларга баары бир, сен аларды коркутасыңбы же коркутпайсыңбы, алар ыйман келтиришпейт. Алла алардын жүрөктөрүн жана кулактарын мөөрлөп 

19 мая

Хидаят жана ийгилик момундардын үлүшү

Бул сыпат ээлери дүнүйө жана акыретте Алла Таала тарабынан берилген нурдун алдында болот. Акыретте баардыгы коркунуч, кайгы-камдын алдында калганда, алар 

17 мая

Момундардын сыпаттары

4. Алар, сага түшүрүлгөн жана сенден мурда түшүрүлгөн нерселерге ыйман келтиришет, акырет күнүнө бекем ишенишет.

15 мая

Сарптоо

Сарптоо – Алла берген мал, дүнүйөнү муктаж инсандарга берүү. Пенде малынын зекетин берүүсү – ибадаттын бийик даражасы. Бул аяттар, зекет парз болуудан мурда 

09 мая

Намазды тургузуунун мааниси

Имам Катада айтат: "Намазды тургузуу бул аны өз убактысында окуу, дааратты толук кылуу, руку, саждаларды өз ордуна келтирүү".

08 мая

Кайыпка ишенүү

Ыйман – ишенич сөзү. Ислам дининде ыйман – жүрөк менен тактыктоо жана тил менен айтуу. Кайыпка ишенүү бул Ислам дининин назик маселелеринин бири. Кайып 

26 апреля

Хидаят такыбааларга өзгөчөлөнгөн

2. "Бул китеп, анда эч кандай шек-күмөн жок, такыбааларды туура жолго жолдойт. 3. Алар кайыпка ишенишет, намазды тургузушат, Биз аларга берген 

17 апреля