Алар Алланын ачуусуна ылайык болгон коом

20 мая

71-бап. Алар Алланын ачуусуна ылайык болгон коом

"Кандай гана жаман соода, анын ордуна өздөрүн сатышты. Алардын абалы Алланын түшүргөн Китебине көрө албастыктан капырлык кылышты: “Эмне үчүн Алла Өзүнүн айкөлдүгүнөн вахийди пенделеринен кимге кааласа түшүрөт?” деп. Андан соң ачуу үстүнө ачуу кылып кайтышты. Капырлар үчүн кордой турган азап бар. (Бакара сүрөсү: 90-аят)

Жөөттөр чындыкты жалганга теңеп, Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сыпаттарын жашыруу менен Алланын ачуусун сатып алышты. Алардын, Алла Тааланын ачуусу, азабы, наалатына калуусуна үч нерсе себеп болду. Булар көрө албастык, адеп-аклаксыздык жана текебердик.

Имам Ахмад келтирген рабаятта, Алланын Элчиси (Аллланын тынчтыгы жана саламы болсун): “Текеберлер Кыямат күнү кумурска мисалында, адам сүрөтүндө топтолушат. Кичинекей нерселерден да кичине болушат. Бавлас деген тозоктун зынданына ташталат. Аларды от жалын ороп алат. Тозок ээлеринин нажасатынан ичирилет”, деди.

Кошумча түшүндүрмөлөр

Алла Таала айтты: “Капырлар үчүн кордой турган азап бар”, Азапты кордой турган деген сөз менен кошуп айтуунун мааниси, бул азап капырларга өзгөчө деген себеби, күнөөкөр момунга азаптын берилүүсү тазалоо үчүн болот, кордук үчүн болбойт.

Хидаятул Куран китебинен