Дүнүйөнүн чиркей көрүнүшүндөгү мисалы

05 сентября

21-бап. Дүнүйөнүн чиркей көрүнүшүндөгү мисалы

Шексиз, Алла Таала уялбайт, чиркейдин же андан да өткөн болоор-болбос нерсенин мисалын баян кылуудан. Ал эми ыйман келтирген адамдар так билишет бул мисал Роббиси тарабынан акыйкат деп, а капырлар болсо: "Бул мисал менен Алла эмнени каалады?", дешет. Алла бул мисал менен көптөрүн адаштырат жана аны менен көптөрүнө хидаят берет. Бул мисал менен баш ийбеген адамдарды гана адаштырат. Алар болсо Алланын келишимин бекем убада бергенден кийин сындырышат. Алла Таала биригүүгө өкүм берген тууганчылык байланышты үзүшөт жана жерде бузукулук кылышат. Мына ошолор – зыян тартуучулар. (Бакара сүрөөсү: 26-27-аяттар)

Алла Таала бул аятта чиркей жана андан чоңураак нерселерди мисал кылуудан уялбайт. Бул нерселерди жаратууда, Анын кудурети жана даанышмандыгы ачык көрүнүүдө. Жараткан бул аяттарды келтирүү менен капырларга Өзүнүн кудуретин баян кылса, экинчи жагынан алардын алсыз жана кор абалынан кабар берет. Алла Таала чиркейди жаратты, анын дене мүчөлөрүн ар бир назик чекитине чейин толук кылды, жашоосун белгилүү мыйзам-ченемине салып койду. Анын жашоосунда пенделер үчүн үлгүлөр бар.

Ыймандуу инсандар бул мисалдан өрнөк алышат. Ал эми капырлар болсо, Алланын Китебин кемсинтишип, бул даанышмандыктын акыйкатын түшүнүшпөйт. Келерки аятта фасыктардын сыпаттары берилет.

Кошумча түшүндүрмөлөр

Фасыктыктын мааниси:

Фасыктык сөздүктө сыртка чыгып кетүү деген мааниде келет. Шариятта: Аллага баш ийүүдөн чыгып кетүүнү "фиск" деп айтат. Аллага баш ийүүдөн чыгып кетүү капырлык кылуу аркылуу да жана амалга тоң моюндук кылуу аркылуу да болот. Демек, фасык деген сөз капырлар үчүн да, момун күнөөкөрлөр үчүн да айтылат. Кимде-ким фасыктык ишти жана күнөөнү эрен-төрөнү жок, ачык, тартынбай кылса, андай инсан "фажир" деп айтылат.

Хидаятул Куран китебинен