Фасыктардын сыпаты

07 сентября

22-бап. Фасыктардын сыпаты

Шексиз, Алла Таала уялбайт, чиркейдин же андан да өткөн болоор-болбос нерсенин мисалын баян кылуудан. Ал эми ыйман келтирген адамдар так билишет бул мисал Роббиси тарабынан акыйкат деп, а капырлар болсо: "Бул мисал менен Алла эмнени каалады?", дешет. Алла бул мисал менен көптөрүн адаштырат жана аны менен көптөрүнө хидаят берет. Бул мисал менен баш ийбеген адамдарды гана адаштырат. Алар болсо Алланын келишимин бекем убада бергенден кийин сындырышат. Алла Таала биригүүгө өкүм берген тууганчылык байланышты үзүшөт жана жерде бузукулук кылышат. Мына ошолор – зыян тартуучулар. (Бакара сүрөөсү: 26-27-аяттар)

Бул аятта Алла Таала фасыктардын үч сыпатын баян кылат.

1. Алла менен болгон келишимди бузуу. Ар бир пенде жаратылуудан мурда Алла Таалага: "Сен менин Раббимсиң" - деп убада кылган. Ким туулгандан кийин Ислам динин бекем кармаса, ал келишимде калат, ким аны кармабаса келишимди бузган эсебинде болот.

2. "Алла бириктирүүгө буйруган нерселерди үзөт". Мунун мааниси, туугандарына мээримдүүлүк кылышпайт, мерездик кылып, туугандык мамилени үзүшөт.

3. Жер бетинде бузукулук кылуу. Бузукулуктун түрлөрү өтө көп. Алардын эң чоңу – пенде өзүнүн Жаратуучусун тааныбастыгы жана Анын өкүм-буйруктарына каршы аракет кылуусу.

Кошумча түшүндүрмөлөр

Байланыштардын шарияттагы укугун аткаруу, ага каршылык кылуу чоң күнөө

Алла Таала тууганчылык мамилени үзбөөгө буйрук берген. Тууганчылык мамилени тургузуу зарыл иш жана аны үзүү арам. Дин деген Алланын укугун жана пенденин укугун аткарууга негизделген жана ааламдын бузулуусу жана оңолуусу, байланыштарды үзүү жана чыңдоодо. Ошондуктан, байланыштарды үзүүнү Курани Карим жер жүзүндө бузукулук таркатуу деп айтты.

Хидаятул Куран китебинен