Истихзанын мааниси жана анын залалынын өздөрүнө кайтуусу тууралуу

26 августа

14-бап. Истихзанын мааниси жана анын залалынын өздөрүнө кайтуусу тууралуу

Истихзанын мааниси куулук, маскаралоо, шылдыңдоо. Алла Тааланын шылдыңы алардын ушундай маскара, шылдыңын кайра өздөрүнө кайтарат жана бул дүйнөдө аларды кор кылуу менен, акыретте азапка дуушар кылат. Бул дүйнө – сыноо дүйнөсү. Капыр жана мунафыктар канчалык чектеринен чыгып кетишсе да, Алла Таала аларга белгиленген ажал саатына чейин өз ырыскыларын толук бере берет. Мөөнөтү жеткенде аларды азап менен кармайт.

Хидаятул Куран китебинен