Өлүм жана жашоо сыры

10 сентября

23-бап. Өлүм жана жашоо сыры

"Кантип Аллага капыр болосуңар, абалыңар өлүк эле, кийин Ал силерди тирилтти, андан соң силерди өлтүрөт, кийин силерди кайрадан тирилтет анан Ага кайтарыласыңар?!". (Бакара сүрөөсү: 28-аят)

Баарыбыз дүнүйөдө жок элек. Алла Таала атабыздын белинен бизди чыгарды. Денелерибизге жан салды.

Бул дүнүйөдө жашап, жашообуздун акырында баарыбыз өлөбүз. Кыямат күнү экинчи жолу тирилебиз. Эсеп китеп берүү үчүн Алла Тааланын алдында тикебизден турабыз.

Бул аятта инсандын өзүнүн затына байланыштуу Алла Таала Өзүнүн тартуулаган нийматтарын жана кылган жакшылыктарын айтып кетти. Бардык нийматтардан инсан жашап турган мезгилинде пайда алат. Эгерде жашоо жок болсо кайдан пайда алсын?! Демек, жашоонун өзүнүн ниймат болуусу бул ачык. Бирок, Алла Таала бул аятта өлүмдү да нийматтардын тизмесине киргизип койду. Бул дүнүйөнүн өлүмү – кайрадан өлүм болбой турган түбөлүктүү жашоонун дарбазасы. Ушул көз караштан алып караганда, өлүм да бир ниймат.

Хидаятул Куран китебинен