Мунафыктардын айла-амалдары жана алдамчылыгы туурасында

24 августа

13-бап. Мунафыктардын айла-амалдары жана алдамчылыгы туурасында

"Качан аларга: "Адамдар ыйман келтиргендей, силер да ыйман келтиргиле", деп айтылса, анда алар: "Ушул кем акылдар ыйман келтиргендей, ыйман келтиребизби" - дешет. Эсиңерде болсун, аныгында алардын өздөрү кем акыл адамдар, бирок, муну билишпейт. Качан ыйман келтиргендерге жолукканда: "Биз да ыйман келтирдик" - дешет. Качан өздөрүнүн шайтандары менен, өздөрүнчө калганда: "Шексиз биз силер мененбиз, болгону биз аларды шылдыңдап жатабыз" - дешет. Алла аларды шылдыңдайт жана өздөрүнүн тоң моюндуктарынын мөөнөтүн узартат, алар анда кеңгиреп жүрө беришет. Алар туура жолдун ордуна адашууну сатып алышты, кийин алардын соодалары пайда бербеди жана туура жол табуучулардан болбоду". (Бакара сүрөөсү: 13-14-15-16-аяттар)

Мунафыктарды "Алла Таалага чын жүрөктөн ыйман келтиргиле", деп чакырса, алар: "Ушул пас адамдарга окшоп ыйман келтиребизби?" дешип, аялдар, балдар жана кембагал мусулмандарды "акылдары кем" деп кемсинтишет. Алар Алла Таалага ишенүүнү жана моюн сунууну наадандык жана алсыздык деп эсептешет. Чындыгында, алар өздөрү жаныбарлардан дагы кадырсыз, наадан адамдар. Алар бул дүйнөдө эки жүздүүлүк оюнун ойношот. Мусулмандардын алдына барса, өздөрүн ыймандуу, такыбаа кылып көрсөтүп "ыйман келтирдик" дешет. Өздөрүнүн башчыларына, жакындарына барышса "биз ар дайым силер мененбиз, аларды шылдыңдап жатабыз" дешет.

Кошумча түшүндүрмөлөр

Алла талап кылган ыйман

"Адамдар ыйман келтиргендей, силер да ыйман келтиргиле" деген аятта, "адамдар" деген бардык Куран тапсирлөөчүлөрдүн келишими менен "сахабалар" деп айтылды. Себеби, алар Куран түшүп жаткан учурда ыйман келтиришкен. Алланын алдында эсепке алына турган ыйман сахабалардын ыйманындай болуу керек. Кайсы нерселерге кандай деңгээлде ыйман келтирүү керектиги сахабалардын ыйманына карап түздөлөт. Мындан, сахабалардын ыйманы үлгү катары болуп, кийинки үммөттөрдүн ыйманы ал үлгүгө дал келбесе, шариятта ал ыйман деп аталбасы маалым болот.

Алла Таала Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үммөтүнөн талап кылган ыйман – сахабалардын ыйманы. Алардын ыйманы кандай эле? Алардын ыйманы Аллага жана Анын Элчисине (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) толук баш ийип жана Алланын кылгыла деген буйруктарынын баарын аткарып, тыйгандарынан толук тыйылып жана Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ар бир сүннөтүн аткарышаар эле. Ушунчалык ыйман үйрөнүү ар бир мусулман эркекке жана аялга парз.

Хидаятул Куран китебинен