Мунафыктардын биринчи мисалы

29 августа

15-бап. Мунафыктардын биринчи мисалы

"Алардын мисалы от жаккан адам сыяктуу, кийин от айланасын жарык кылганда, Алла алардын жарыгын кетирди жана аларды караңгылыктарга таштады. Эч нерсени көрө алышпайт. Булар дүлөйлөр, дудуктар, көрлөр жана алар кайтышпайт". (Бакара сүрөөсү: 17-18-аяттар)

Алла Таала мунафыктардын абалын жогорудагы мисал менен баян кылды. Бир адам от жагып, жаккан оту эми гана айланасын жарык кылган учурда, Алла Таала ал оттун жарыгын алып койду жана от жаккан кишини караңгылыкка калтырды. Акыйкатта, мунафыктар башында Ислам дааватын угушкан. Ыйман сөзүн айтып, ибадат да кылышкан. Кийин болсо, жүрөктөрүн мунафыктык караңгылыгы каптады. Алар Ислам дининин душманына айланды. Алар жакшылыкты уга алышпай дүлөй, акыйкатты сүйлөй алышпай дудук жана дин келечегин көрө алышпай көрлөргө айланды.

Хидаятул Куран китебинен