Мунафыктардын экинчи мисалы

04 сентября

16-бап. Мунафыктардын экинчи мисалы

лардын мисалы, асмандан жааган катуу жамгыр сыяктуу; анда караңгылыктар, күндүн күркүрөгү жана чагылган бар, чагылышынан манжаларын кулактарына тыгышат, өлүмдөн корккондугунан. Алла капырларды Курчап Алуучу. Чагылган алардын көрүүсүн алып коюуга жакын; качан жарк эткенде анда, алар басышат, качан караңгылык болсо туруп калышат. Эгер Алла кааласа алардын угуу жана көрүүлөрүн жок кылып коймок. Шексиз, Алла ар бир нерсеге Кудуреттүү". (Бакара сүрөөсү: 19-20-аяттар)

Алла Таала ушул аятта мунафыктардын рухий абалын башка бир көрүнүшкө тапсирлейт. Алардын абалын, асманды караңгылык каптап, асмандан коркунучтуу үндөр чыгып, чагылган жаркылдап чагылып жаткан учурдагы, нөшөрлөгөн жамгырлуу түнгө калган бир бечара инсандын абалына салыштырат. Ал асмандагы калдырактан жана чагылгандан корккондугунан бул абалдан кутулмакчы болуп, бармактарын кулактарына тыгып, өлүмдөн кутулууну издейт. Чагылган алардын көрүүсүн алып коюучудай, жүрөктөрүнө коркунуч салат. Чагылган жарк эткенде алар жолдорунда бир-эки кадам жүрүп алышат, чагылган токтогондо караңгылыкта туруп калышат. Ислам аалымдары бул аятты тапсир кылып жамгырдын мааниси – Ислам дини; караңгылык – мунафыктардын жүрөгүндөгү шек, күмөндөр; асмандагы даңгыраган үн – Куранда мунафыктарга жана капырларга убада кылынган азап; чагылган – аларга жете турган балээлер; чагылуу – алардын жүрөгүндөгү инсандык туйгу деген.

Хидаятул Куран китебинен