Жөөттөр акыйкатка капыр болуу менен, ыйманга доо кылышты

25 мая

72-бап. Жөөттөр акыйкатка капыр болуу менен, ыйманга доо кылышты

"Алла түшүргөн нерсеге ыйман келтиргиле", деп аларга айтылганда, алар айтышты: "Биз болсо өзүбүзгө түшүрүлгөн нерсеге гана ыйман келтиребиз", андан башкасына капырлык кылышат. Ал эми ал Куран болсо акыйкат, өздөрүнүн алдындагы китеп Тооратты тастыктоочу. Айткын: "Кийин силер эмне үчүн мындан мурда Алланын пайгамбарларын өлтүрүп жаттыңар, эгер силер ишенген болсоңор Тооратка?! Силерге Муса ачык-айкын белгилерди алып келген, ал кеткенден кийин музоону кудай кылып алдыңар. Силер залимсиңер". (Бакара сүрөсү: 91-92-аяттар)

Эгер аларга: "Алла Таала түшүргөн китепке ыйман келтирип, ээрчигиле", десе, алар: "Өзүбүзгө гана түшүрүлгөн Тооратка ыйман келтирип ээрчийбиз", дешти эле. Алар акыйкат экенин билип туруп, Курани Каримден жүздөрүн үйрүштү. Ошондо аларга: "Тооратка ишенсеңер, анда эмне үчүн мурда Алланын пайгамбарларын өлтүрчү элеңер?", деген суроо берилет. Бул аяттан көрүнүп тургандай, алар ар убакта напсилерин ээрчийт. Эч качан акыйкатты кабыл алышпайт.

Хидаятул Куран китебинен