Жөөттөр Алла Тааланын китебин аркаларына таштап, сыйкырга киришти

03 ноября

79-бап. Жөөттөр Алла Тааланын китебин аркаларына таштап, сыйкырга киришти

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Таала тараптан Куранды алып келген мезгилде, алар Тооратты Курани Каримге салыштырып көрүштү да, бул эки китеп бири-бирине туура келди. Ошондо алар да Тооратты ташташты жана Харут менен Маруттун сыйкырына киришишти. Бул нерселер Куранга ылайык келбейт эле.

Хидаятул Куран китебинен