Адамдык касиетти жоготтуңбу?

18 ноября

Жалганчы чын эле түркөйсүңбү?
Ойлонбой жалганды сүйлөйсүңбү?
Тозокко чакырган шайтандардын,
Ыпылас жолдорун көздөйсүңбү?

Намазсыз өмүрдү өткөрдүңбү?
Напсинин кулу болуп жүрөсүңбү?
Жараткан жакшылыгын берсе дагы?
Өзүңдү жалындарга түртөсүңбү?

Эскертсе жооп айтпай үрөсүңбү?
Шүгүрсүз дагы деле жүрөсүңбү?
Адамдык касиетти сактай албай!
Айбандар катарында өлөсүңбү?

Жазган: Кубатбеков Сыймык