Адамзат

06 октября

Адамзат дүйнөнүн пикиринде,
Темирди учурушту бийиктикке.
Коротуп убактысын дүнүйөгө,
Кул болду пайдасыз нерселерге.

Адамзат дуйнөнүн тереңинде,
Алтынды табышты жерди теше.
А бирок өз динин издебестен,
Жатышат бей капар керебетте.

Адамзат ыр күлкү кечесинде,
Жыргашат шайтандын денесинде.
Жараткандын китебин окубастан,
Баш ийди адамдар напсисине.

Жол бурду адамдар тикенекке,
Капырды кумир тутат дагы деле.
Пайгамбар сүннөтүн тирилтпестен,
Душмандык кылууда биздин динге.

Көп жандар мунафык келбетинде,
Насаат бар амалы жок денесинде.
Акмактык кылышып жатышат,
Алдашып өздөрүн дагы деле.

Баарыбыз туңгуюк тааласында,
Барабыз сурактын макшарына.
Күнөөлөргө жолобой жүрөлүчү,
Такыбаа чынчылдар катарында,

Бир маалым акыбалдар Жаратканга,
Жүрөлү ыйман адеп бакчасында.
Жашообузду ибадатта өткөрөлү,
Жүрөктөр бейишти каалап турса.

Жазган: Кубатбеков Сыймык