Акыретке даярдык

16 октября

Өлөбүз баарыбыз бул жалганда,
Киребиз баары бир жер астына.
Көңүлдү оорутуп канжар сайып,
Жүрөккө так салган жандар гана.

Көзүбүз көр дүйнө жалганында,
Алданып жатабыз арамдарга.
Кабырда акыбал кандай болот?
Жүрөктү үшүтөт ушул гана.

Баш ийдик напсинин кумарына,
Тилибиз байланган жалгандарга.
Заккумду жедирет Жаратканым,
Ыпылас күнөөлөрдүн урматына.

Кемисе ыймандар бул ааламда,
Алсырап аксайбыз чындыгында.
Алланын өкүмүн аткарбасак,
Түшүрөт түбөлүктүү азабына.

Жазган: Кубатбеков Сыймык