Арапа кут болсун!

09 августа

Оо тууганым,
Арапа күн келди бүгүн сүйүнчү!
Ай-жыл санап жүрдүм эле күнүмдү.
Арапага жетсем деген тилекти,
Укту Алла, дуба кылган үнүмдү.

Оо тууганым,
Сан миңдеген ойлор сени курчайбы?
Арапада күнөө жуулат кылган элең күз-жайы,
Жаркып турган амалыңды өчүрбөй,
Орозо тут мына иштин чоо-жайы.

Оо тууганым,
Күндөр өтөт айлар жылга алмашып,
Аллахыма кантип барам күнөө менен кармашып?
Андан көрө Арапада сооп иштерге арбалып,
Күнөө жуулуп барсак экен жалгашып!

Оо тууганым,
Ыйман нуру жүрөгүңдү мөөрлөсүн,
Ыкчам болуп сооп иштериң көгөрсүн!
Ынтымагы толуп турган кыргызым,
Ырыскыбыз Арапада көбөйсүн!!!

Умму Нурсия