Аял көрдүм ...

13 февраля

Аял көрдүм, кем калышпайт эркектен,
Күйүп бышып, тирилигин терметкен.
Таенесине таштап келген балдарын,
Буламык жешти, эне сүтүн эмбестен.

Сагынышат үй-бүлөсүн, балдарын,
Жумуш кылат, карч урушуп жандарын.
Эскеришет, көздөрүнөн жаш сызып,
Балдарынын тентек оюн салганын.

Эмне иш кылат күйөөлөрү алардын?
Аялыңды багалбасаң неге алдың?
Аялзаттын милдети үйдө олтуруу,
Анын иши - тарбиясы балдардын.

Аял көрдүм арстандай эри бар,
Жумуш кылбайт, күндө интернет эмгеги.
Иштебесе, үй-бүлөсүн бакпаса,
Эмне керек арстандай келбеттин?!

Аял көрдүм турмуш жүгүн көтөргөн,
Кээде ыйлап, кээде кайра чыйралып.
"Эркекмин" - деп төштү керем мен кантип?
Аялзаты жүрсө минтип кыйналып!

Эламан Алымкулов