Бир кол сунчу

20 мая

Көңүлдөрдүн бакчаларын ачабыз,
Көрсөкчү деп кыялдарга батабыз.
Себелеген жамгыр күткөн гүлдөрдөй,
Сен өзүң жок соолуп бара жатабыз.

Күчтүү жандар, күчсүздөрдү кордоодо,
Күйүп жанып, батам түркүн ойлорго.
Дүрбөлөңгө түшпөйт эле жүрөктөр,
Дүйнөдө азыр сенин өзүң болгондо.

Сен Пайгамбар! Күмөн кылган эмесмин,
Сен болбосоң шапаат кылып келет ким?
Билесиңби ушул заман ичинде,
Билесиңби кандай бизге керексиң.

Оо сүйгөнүм, оо ашыгым Пайгамбар,
Оо дүйнөдө сен бар үчүн майрам бар.
Бирок менин барар жерим табышмак,
Бир кол сунчу, жан дүйнөмдө арман бар!

Жеңишбек Жумакадыр