Бирөөлөр

03 ноября

Бирөөлөр салды бийик тамды,
Бирөөлөр үйсүз кедей жарды.
Байларың сараң ичи тар,
Бирөөгө бирөө күйбөй калды.

Бирөөлөр дүйнө топтоп алды,
Бирөөлөр кайыр тилеп калды.
Тапса да зекет бере албай,
Тырмагын соргон байлар жарды.

Бирөөлөр сууну чачып жатты,
Бирөөлөр сууга зарлап катты.
Бар нерсени кадырлабай,
Баардыгы тоону жарып сатты.

Бирөөлөр жутту боппоз чаңды,
Бирөөлөр жеди каткан нанды.
Бар нерсеге шүгүр кылбай,
Башкалар кетти көрбөй таңды.

Автор: Кубатбеков Сыймык