Биз кайда баратабыз?

12 октября

Баш кесип тил кеспеген,
Байыртан бабам салты.
Жүдөтөт жан дүйнөмдү,
Жүрөктө заман дарты.

Балдары мекенимдин,
Байлыкты соруп жатат.
Көйнөксүз бир бечара,
Көчөдө тоңуп жатат.

Карыя көзүн сүртөт,
Көргөнүм ок эле деп.
Кан күйгөн согушта да,
Кайырчы жок эле деп.

Залдары аэропорттой,
Заңгырап тамдар турат.
Бир кесим нанга жетпей,
Бечара жандар турат.

Кышында терин аарчып,
Кычырап байлар жүрөт.
Байпагын жамай албай,
Базарда балдар жүрөт.

Дүбүртү бел ашпаган,
Даамсыз жыргал чыкты.
Маанайды малга теңеп,
Маанисиз ырлар чыкты.

Каныбыз кыргыз туруп,
Кайылбыз бүт баарына.
Жең ичи соодаланып,
Жерибиз кыскарууда.

Кайдыгер деңизине,
Кайыгың чөгүп барат.
Туура эч сүйлөнбөстөн,
Тилибиз өлүп барат.

Ырыстуу элден элек,
Ыр айткан кагазы жок.
Кайгырды кайран кыргыз,
Кабылан Манасы жок.

Кан какшап акыйкатты,
Көкүрөк канатабыз.
Билгендер айткылачы,
Биз кайда баратабыз?

Жеңишбек Жумакадыр

2007-жыл. 2- март "Агым" гезити