Биздин сүйүү

04 ноября

Биздин дилдер өлдү эми жарадар,
Жүрөктөрдү ээледи башка жандар.
Бийик үйлөр кооз жерлер азгырып,
Дат бастырды жүрөктөрдү жалгандар.

Тынчтанбай жүрөгүбүз туйлап тураар,
Дил сокурбу ойлонбогон акмак сымал?
Жаратканга сүйүүлөрдү тартууулабай,
Жашап жатат дүнүйөгө кул адамдар.

Оңобостон сезимдерди көп инсандар,
Көңүлдөрдү оорутушат корс адамдар.
Алланы, Пайгамбарды сүйбөй туруп,
Үмүт кылат бейишти алсыз жандар.

Артык көрүп аялынан бул адамдар,
Сүйгөн эмес дүнүйөнү топтоп алар.
Алла үчүн жардам берип Пайгамбарга,
Мухаммедди сүйгөн эле сахабалар.

Биздин сүйүү чачыраган ар тарапка,
Сүйүү аз Алла жана Пайгамбарга.
Толук эмес ыйманыбыз дагы деле,
Намаз окуп өкүмдөрдү аткарсак да.

Жазган: Кубатбеков Сыймык