Үч нерсе

31 октября

Үч нерсе үч абалда билинет:

1-Жумшактык ачууланганда.
2-Баатырлык согушта.
3-Достук муктаж болгондо.

Үч нерсе мүлктү бекемдейт:

1-Мээримдүүлүк.
2-Адилеттүүлүк.
3-Берешендик.

Үч нерседен акмакты таанысаң болот:

1-Пайдасыз сөздөрдү көп сүйлөйт.
2-Ортодогу сырды ар кимге жарыя кылат.
3-Дос менен касты ажыратып билбейт.

Үч нерсе адамды оңой бузат:

1-Ыймансыз сулуу аял.
2-Арамдан табылган байлык.
3-Бийликтен тапкан текеберлик.

Үч нерсени балаңа сөзсүз үйрөт:

1-Эч качан калп сүйлөбөгөндү.
2-Эч качан сатылбаганды.
3-Эч качан ибадатын таштабаганды.

Үч нерсеге жооп тапкан адам бактылуу:

1-Кайсы жактан келгендигин.
2-Эмне үчүн келгендигин.
3-Кайсы жакка кете тургандыгын.

Үч нерсени кылсаң өзүңө кайтып келет:

1-Ата-энеңди кордосоң.
2-Башканын аялына көз артсаң.
3-Башканы шылдыңдап кемсинтсең.

Жеңишбек Жумакадыр