Чиркей канаты

31 октября

Жашыруун таарыныч көп көңүлдөгү,
Жашообуз аз, дүйнөбүз көп өмүрдөгү.
Чиркейдин канатына азгырылган,
Чириптир көп адамдын жүрөктөрү.

Өмүр аз, өлүмдүн огу күчтүү,
Өзгөр деп өлүмдө болбойт күтүү.
Жашы, кары, кичүүсүнө карабай,
Жутту адамдарды жердин түбү.

Шылтоону айтып бүтпөй берилгенди,
Напсиге кул болуп женилгенди.
Кудайым кечир бизди жалбарамын,
Күнөөгө батып жаткан пенделерди.

Автор: Кубатбеков Сыймык

Сахл бин Саад ас-Саиди (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтты: “Эгер бул дүйнө Алланын алдында жок дегенде чиркейдин канатынчалык баркы болгондо, анда капырларга бир уурттам да суу бермек эмес!".