Чубак ажы аалымыбызга

20 июля

Ооба агам, баары сизди жоктоду,
Ооба агам, кадыр-баркың жогору.
Даанышман бир, жан элеңиз башкача,
Мусулмандар берчү сизге суроону.

Исламдын туусун бийик көтөрүп,
Опол тоодой, зор эмгекти өтөпсүз.
Мураскорлук вазыйпаны аткарып,
Момундарды ыйман нурга бөлөпсүз.

Табиятың жалган сөздү түк сүйбөй,
Пайгамбардан үлгү алып жашапсыз.
Мачырканып байлык үчүн күрөшпөй,
Жашооңузду илим үчүн арнапсыз.

Мусулмандар жоктоп турат бу тапта,
Караныңыз кайда кетти, ажы агам?
Коогалаңдуу, опурталдуу учурда,
Кейип жаны, сыздап турат кан.

Айсалкын Алибаева