Чубак ажы устазым

18 июля

Дарысы табылбай илдеттин,
Дүрбөлөң болду бул аалам.
Дүйнөдө орду чоң болгон,
Дүйнө салды бир аалым.
Дин булбулу эле сайраган,
Тең келбес ага миң аалым.

Чоңдордун дагы чоңу эле,
Чубак ажы устазым.
Чөйрөбүздүн оңу эле, 
Чубак ажы устазым.

Дин маселесин үйрөткөн,
Доорубуздун султаны.
Күтүүсүз өттү дүйнөдөн,
Күн баткандай бул дагы.

Калайык калкым кайгырды,
Караңгы бизди каптады.
Көп элдер эңсеп мындайды,
Кылымдардан таппады.

Кыргыз элдин улуусу,
Чубак ажы устазым.
Калайыктын сулуусу,
Чубак ажы устазым.

Улутунун башчысы
Улуулардын жакшысы
Чубак ажы устазым.

Кулк мүнөзү келишкен,
Сүйлөгөнү бейиштен,
Чубак ажы устазым.

Таза туткан өзүнү,
Так сүйлөгөн сөзүнү.
Чубак ажы устазым.

Бардык элди сыйлаган,
Бир багытка жыйнаган,
Чубак ажы устазым.

Сүйлөгөнү укмуштан,
Татынакай турмуштан.
Тыйган иши кылмыштан,
Чубак ажы устазым.

Күн нурундай кыргызга,
Жарык чачкан устазым.
Жамандыктан ар дайым,
Алыс качкан устазым.
Жаннатка алып баруучу,
Жолду баскан устазым.
Кыргызыма пайдалуу,
Кебин айткан устазым.

Күнөөсү болсо эгерде,
Кудайым Өзү кечирсин.
Коронавирус балээсин,
Калайыктан кетирсин.
Куран окуп багыштаймын,
Керемет жерге жеткирсин.

Курбанбеков А. Т.