Чубак ажыма

18 июля

Булбул үнү өчтү бакта сайраган,
Бакка учуп келбейт эми кайрадан.
Ишене албай кала берди артыңда,
Көз жаш төгүп шакирттериң жайнаган.

Ким ойлоптур мынча эрте кетет деп,
Устазга да мындай илдет жетет деп.
Тагдыр экен, дуба кылып күнү-түн,
Үмүт кылам Алла ырайым этет деп.

Аалым кетип жүрөгүбүз тилинди,
Орду оюлуп бүтөлбөсү билинди.
Өзү кетти, бирок жалгыз кетпестен,
Ала кетти океандай илимди.

А биз калдык, тагдыр ушул экенби?
Балким бизге тобо кылсын дегенби?
Ишене албай көзүмөн жаш агылат,
Баса албай чымыраган денемди.

Кош бол эми, аалым досум Чубагым,
Келген экен дүйнө таштаар убагың.
Пайгамбарым досуң болсун бейиште,
Жеңил өтүп кабырдагы сурагың.

Сыдыков Касым 11.07.2020