Дүйнөдө эмне таптык?!

15 августа

Дүйнөдө эмне таптык?! Ойго баттык,
Өтүүдө жыюу менен биздин жаштык.
Акча, үй, мал-дүйнөгө күчтү жумшап,
Колдогу бүт баарысын чачып саттык.

Дүйнөдө эмне таптык?! Жанга баттык,
Опол тоо, кыйраткандай, тилде бастык.
Бирөөгө пайда эмей, берип азап,
Жок дебе! Канча ирет зыян тарттык.

Дүйнөдө эмне таптык?! Жалган жашык,
Максатка жетүү үчүн кылып кастык.
Билинбей өтө берет деген сыңдуу,
Кээ бирин ара жолдо таштап качтык.

Дүйнөдө эмне таптык?! Күлүп жатып,
Пайдасыз кафе, барды куруп ачып.
Күкүм нанга жетпей ачка жүргөндөрдү,
Көрбөдү биздин көздө майлар калкып.

Дүйнөдө эмне таптык?! Намыс саттык,
Жагынуу жолу менен толуп баштык.
Дирилдеп суугуна кыш күнүндө,
Көрбөдүк көчө кезген жанды барып.

Дүйнөдө эмне таптык?! Динге кастык,
Билип туруп тозогуну, алга бастык.
Балаты, сүмөлөгү, тоо-ташынан,
Суранып шерик кошуп жүрүп калдык.

Дүйнөдө эмне таптык?! Бузуп жарып,
Оронуп, сакал койсо ичиң тарып.
Ээрчитип ушагыңды бир наадандан,
Моодага азгырылдык болуп мастык.

Мухаммед Али