Келчи мага жок дегенде түшүмдө!

04 августа

Дубаларда сени дайым эстеймин,
Сен болбосоң, мен бакытка жетпеймин.
Ар бир түнү, жаздыгыма жатаарда,
Жамалыңды түш көрү́ү́нү́ эңсеймин!

Кээде туруп сени абдан сагынам,
Куса болуп, азаптарга кабылам.
Нурдуу жүзүң, түшүмдө бир көрсөм деп,
Сажда кылып Жаратканга жалынам!

Салам берип, сага карай кол сунсам,
Алик алып, кубанычка толтурсаң.
Я Расулаллах мен бактылуу болмокмун,
Сени менен бир мүнөт олтурсам!

Болбосоң да жер бетинин үстүндө,
Сага болгон сүйүүм дале күчүндө.
Кетсең дагы кайра келбес сапарга,
Келчи мага жок дегенде түшүмдө!

Кадырыңды билбегенге буралам,
Сен болбосоң, болмок эмес бул аалам.
Аллахымдын сүйүктүүсү Мухаммед,
Түшүмө бир кирип койчу суранам!

Сени ээрчиген кишенделип байланат,
Сүргүн болуп, өз жеринен айдалат.
Я Расулаллах сага келген азапты,
Элестетип көздөн жашым айланат!

Жаралбапмын сен дүйнөдө барыңда,
Үммөтүм деп азап чеккен чагыңда.
Кана эми ошол кезде жаралсам,
Жүрбөйт белем кызмат кылып жаныңда!

Адыл Момунов