Кош бол Рамазан...

21 мая

Бизди таштап кетесиңби Рамазан?
Дуба этсем каласыңбы Рамазан?
Ай башында, ай соңунда келүүчү,
Напил болуп арасында Рамазан?

Келер айлар куттуу болсун Рамазан,
Сен шекилдүү таза болсун Рамазан! 
Сага кошуп кадыр түнүн жиберген,
Раббыбызга мактоо болсун Рамазан!

Сенден калган нуруң менен күндөймүн,
Сенден алган мүнөз менен гүлдөймүн.
Келер жылы келүүңө ишенем,
Бирок, аттиң...
Сен келгенде мен боломбу, билбеймин? 

Абдырахманова Рукуя