Напсиме насаат

07 октября

Кыйналсаң бул жашоодо тартып азап,
Таарынып тагдырыңа тетири карап.
Турмушуң ого бетер талкалаба,
Өзүңдү ийгиликсиз адам санап.

Кейибе аздыгына акча-дүйнөң,
Көптөр бар сен жеткенге жетпей жүргөн.
Барына шүгүр кылып, жокко чөкпөй,
Баарыны убагында баалап үйрөн.

Бирде өйдө, бирде ылдый жашоо деген,
Ырыскы бирде аз да бирде кенен.
Артынан дүнүйөнүн кууй бербей,
Жакшыраак акыреттин камын жеген.

Раимбек Мамасеитов