Устаз Чубак ажы Жалиловго

06 августа

Таң азанда жүрөк туйлап буулду,
Кулагыма суук кабар угулду. 
Өчтү дешип кыргызымдын нуру деп,
Ишенбедим, тамаша го ушул кеп.

Уккан кулак ишенбеди кабарга,
Чуркап чыктым дем алууга абага.
Жүрөк ыйлап, дем кыстыгып, буулугуп,
Ыйлай бердим Ажыкеме тунугуп.

Акыйкатта тайманбаган тайбаган,
Чындыкты айтып, ак жолунан кайтпаган.
Байына да, бийине да, мансабына карабай,
Жаназаңды окубайм деп табалай.

Мекенибиз сүйүп жүрүп кеттиңби?
Ызаланып, кайгы капа чектиңби?
Элибиздин тагдырына кайдыгер,
Төбөлдөрдүн жүргөндөрүн чечтиңби?

Кош бол устаз, Алла берсин бейишин.
Суранамын элчибиздин сага салам беришин.
Кабырыңыз нурдуу болуп бейиштеги бакчадай,
Кенен болсун Ала-Тоонун кучагына баткандай.

Манас Абдрахманов

13.07.2020 02:00.