1000 ай согушкан баатыр
21.05.2020

1000 ай согушкан баатыр

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун) айтат: "Бир күнү сахабалар менен Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанында олтурат элек, Жебирейил (Алланын саламы болсун) бир икая айтып берди: "Мурда Шамгун Гаази деген бир киши болгон, ал капырлар менен дин үчүн миң ай согушкан, анын куралы чоң төөнүн жаагы болгон, башка куралы болгон эмес. Ошол жаак менен көптөгөн капырлардын башын алган. Эгер чаңкаса ошол жаактын тиштерин шорсо суу чыгат болчу, курсагы ачса жаактан эт өсүп чыгат болчу, суу ичип, эт жеп курсагын тойгузуп дагы ишин улантат. Ошентип, миң ай согушкан экен, ал сексен үч жыл төрт ай болот. Миң айда көптөгөн капырларды өлтүрөт. Капырлар эч бир айласын таппай, акыры анын аялына келишет. Шамгундун аялы капыр болгон. Аялына айтышат: "Күйөөңдү өлтүрүп берсең каалаганыңча алтын берип, каалаган ишиңди аткарабыз". Анда аял айтат: "Жок, мен кантип өз күйөөмдү өз колум менен өлтүрмөк элем?!" Капырлар айтышат: "Албетте, сен өз күйөөңдү өлтүрө албайсың, кандай болсо деле ал сенин күйөөң. Биз сага аркан берели, күйөөң уктаганда буту-колун байлап бизге кабар берсең, өзүбүз аны өлтүрөбүз", – дешкенде аял макул болот. Күйөөсү чарчап келип катуу уктап калганда буту-колун аркан менен бекем байлап коёт. Шамгун ойгонуп буту-колу байланганын көрүп, таң калып аялынан сурайт: "Мени ким байлады?" Аялы айтат: "Мен байладым, күчүңүздү сынап көрөйүн деп". Шамгун бир силкигенде аркан үзүлүп кетет.

Аялы капырларга барып кабар берет, арканыңар туруштук бере албады деп. Капырлар темирден жасалган чынжыр беришет. Аял дагы күйөөсүнүн уктоосун күтүп, уктаганда чынжыр менен буту-колун бекем чырмап байлап салат. Шамгун бир убакытта ойгонуп буту-колунун чынжыр менен байланганын көрүп аялынан сурайт, мени эмнеге байладың деп. Аялы айтат: "Кечээ арканды үзүп кеттиң, бүгүн чынжырды да үзө алаар бекенсиң деп чынжыр менен байладым. Шамгун бир силкигенде чынжыр да майдаланып үзүлүп кетет. Аялы: аркан сизге туруштук бере албады, чынжыр туруштук бере албады, бул дүйнөдө сизге туруштук бере турган нерсе барбы?" – дегенде Шамгун айтат: "Мен Алла Таалага жакын олуяларынан болом, ошондуктан, бул дүйнөдө мага өзүмдүн чачымдан башка эч нерсе туруштук бере албайт".

Шамгундун чачы узун болчу, аны сегиз өрүм кылып өрүп койгон эле. Үчүнчү күнү Шамгун уктаганда аялы чачын кыркып, төрт өрүм чачы менен эки колун байлап, төрт өрүм чачы менен эки бутун байлап коёт. Шамгун ойгонуп, буту-колу чачы менен байланганын көрүп, күчүнүн болушунча силкинип аракет кылат, бирок, бошото албайт. Аялы барып капырларга кабар берет, капырлар келип Шамгунду көтөрүп сыйына турган бутканаларына алып келишет, бутканаларынын ортосунда түркүк бар болчу, ошол түркүккө бекем байлап коюшуп, көптөн бери кек сактап жүргөн капырлар бири колу менен урса, бири буту менен тебет, бири келип кулагын кессе, бири келип мурдун кесет, бири келип колун кессе, бири келип бутун кесет. Ошол учурда Алла Таала Шамгунга Жебирейилди (Алланын саламы болсун) жөнөтүп сурайт: Эмне тилегиң бар? – деп. Шамгун айтат: менин тилегим, Алла Таала мүчөлөрүмдү соо кылып берсе жана күчүмө күч кошуп берсе, ушул капырлардын колунан кутулуп чыгып кетсем. Алла Таала анын тилегин өзү тилегенден да артыгыраак кылып берет. Шамгун бир силкинип түркүктү сүйрөп чыгып кетет, бутканалары кулап түшүп, ал жердеги капырлар жана аялы да ошол жерде болчу, баардыгы там астында калып өлүшөт. Шамгун ал жерден кутулуп чыккандан кийин, эми мен картайдым – деп бир үңкүргө жатып алып жана миң ай ибадат кылган экен, түнү уктабай таң аткыча намаз окуп, күндүзү кечке чейин орозо кармап өмүрүн өткөрөт.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Жебирейилден (Алланын саламы болсун) бул икаяны угуп, сахабалар менен кыжалат болуп аттиң кылышат, мурдагы пенделер ошончолук өмүрү узун болгон, баардык өмүрүн Алла жолунда кызмат кылып ибадат менен өткөрүшкөн, биздин өмүрүбүз кыска болсо да кыска өмүрүбүздү дүйнө иштери менен алек болуп өткөрөбүз, анан биз мурдагы үммөттөрдүн даражасына каяктан жетет элек – дешип кайгырып жатканда Алла Таала "Кадыр" сүрөөсүн түшүрүп, көңүлдөрүн көтөрөт. "Кадыр" түнүндө бир түн уктабай ибадат кылсаңар Шамгундун миң айлык ибадатынын сообунан артыгыраак сооп беремин – деди. (Дурратун Наасихин).

Абу Бакир ал Варрак айтат: Сулайман (Алланын саламы болсун) беш жүз ай падышачылык кылган, Зул Карнайн (Алланын саламы болсун) беш жүз ай падышачылык кылган, "Кадыр" түнү эки пайгамбардын миң айлык падышачылыгынан жакшыраак.

Уйунул-Мажалисте айтылган: "Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир күнү үммөттөрү жөнүндө ойлонуп кайгырып олтурган. Алла Таала вахий кылып айтты: "Оо, Мухаммад! Сен үммөттөрүң жөнүндө көп кайгыра бербегин! Мен аларды бул дүйнөдө пайгамбарлардын даражасына жеткирмейинче дүйнөдөн чыгарбаймын. Бул дүйнөдөгү пайгамбарлардын даражасы: периштелер аларга вахий түшүрөт жана аларга Менин саламымды жеткирет, ошондой эле сенин үммөттөрүңө Кадыр түнү периштелер Менин рахматымды, саламымды жеткиришет". (Нузматул-Мажалис).

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен