Пайгамбарды сүйүү 4 нерсе м/н болот
13.07.2016

Пайгамбарды сүйүү 4 нерсе м/н болот

Аллах Таала Куранда мындай дейт: “Эгер атаңар, балдарыңар, бир туугандарыңар, жубайыңар, досторуңар, тапкан мал-мүлкүңөр, токтоп калуусунан корккон соодаларыңар жана жакшы көргөн үйлөрүңөр силер үчүн Аллахтан, Анын Элчисинен жана Анын жолунда согушуудан артыгыраак көрүнсө, анда Аллахтын азабы келгенге чейин күткүлө!” – деп айт. Аллах – бузуку коомду Туура Жолго баштабайт!" (Тооба, 24-аят). Урматтуу мусулман бир тууган! Жогоруда айтылган сегиз нерседен Пайгамбарыбызды (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) жакшыраак көрө алабызбы? Ар бир мен мусулманмын деген инсан өзүнөн сурап көрсүн. Адам баласы бул жашоодо эмнелерди гана жакшы көрбөйт?! Ал эми, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам- салаваты болсун) бир хадисинде айтат: «Мени атаңардан, балдарыңардан жана бардык адамдардан жакшыраак көрмөйүнчө - силердин ыйманыңар толук болбойт». Бул хадисте айтылган үч нерседен пайгамбарыбыз Мухаммадды (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) артыгыраак көрө алабызбы? Эгерде андай болбосо, анда Пайгамбарды сүйүүгө аракет кылалы. Жараткан бизге Пайгамбарыбыздын жүзүн бул дүйнөдө көрүүнү насип кылган эмес бирок, Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө, Пайгамбарыбыз менен Бейиште бирге болууга бизде али да болсо мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн биз жүрөгүбүздү Пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө толтурууга тийишпиз.
Пайгамбарыбызга болгон сүйүү төрт нерсе менен толук болот:

1. Пайгамбардын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) өмүр таржымалын билүү; Эмне үчүн? Себеби, Куранды эң мыкты түшүнүү үчүн Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын окуу талап кылынат. Анткени, Курандын биринчи котормосу бул Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалына тиешелүү. Аллах Таала Куранда мындай дейт: «(Оо, момундар!) Силер үчүн Аллахтын пайгамбарында сонун үлгүлөр бар. (Бул үлгүлөр) Аллахтан жана Акырет күнүнөн үмүт кылып, Аллахты көп зикр кылгандар үчүн». (Ахзаб, 21-аят).

2.Сүннөтүн ээрчүү; Аллахтын элчиси (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) акыркы осуяттарында мындай деген: «Мен силерге эки нерсени таштап кеттим. Эгерде аларды бекем кармасаңар (аларга амал кылсаңар) эч качан адашпайсыңар, алар: Аллахтын китеби жана менин сүннөтүм». Ал эми Аллах Таала бир аятта: «Айткын (оо, Мухаммад): «Эгер Аллахты сүйсөңөр мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах (күнөөлөрдү) Кечирүүчү, Мээримдүү». (Аалу Имран, 30-аят). Дагы бир аятта: «Албетте сен улуу Кулк-мүнөз үстүндөсүң» деп айткан. (Калам, 4-аят). Пайгамбарыбыз бул аятты тастыктап: «Албетте мен кереметтүү адеп-ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим» - деп айткан.

3. Пайгамбардын аты аталган кезде ага салават жолдоо; Аллах Таала Куранда: «Албетте Аллах да, Анын периштелери да пайгамбарга дуба жана салам айтышат. Эй момундар, силер да ага дуба жана салам айткыла!» - деп айткан. (Ахзаб, 56-аят). Хадисте айтылган: «Пайгамбарга (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) ким бир салават жолдосо Аллах Таала ага он салават жолдойт». Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Мен силерге сараң адам ким экенин айтып берейинби?" – деп сурайт. Сахабалар: "Ооба, оо, Аллахтын элчиси, айтыңыз" - дешет. "Менин атым аталган кезде мага салават айтпаган адам - сараң адам" - деп жооп берет Пайгамбарыбыз.

4. Пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) жашап өткөн шаарларды зыярат кылуу; Бул туурасында Аллахтын элчиси мындай деп айткан: "Менин бул мечитимде окулган бир намаз Харам мечитинен башка мечиттерде окулган миң намазга барабар". Дагы бир хадисте: «Менин үйүм менен Минбарымдын ортосунда Бейиштин бир бакчасы бар" - деп айтылган.