Аалымдын кубанычы
06.06.2020

Аалымдын кубанычы

Мусулмандардын аалымы Шибли (Алла ырайым кылсын) бир күнү ооруп калат. Өз шаарына эмгеги сиңип, даңкы тарагандыктан шаардын акими тажрыйбалуу дарыгерин жиберип дайындайт: Азирети Шиблини кандай болсо дагы дарылап, сакайткын - деп буйругун берет. Тилекке каршы ал табып христиан эле.

Дарыгер келип, колунан келген мүмкүнчүлүктүн баарын колдонуп дарылайт, бирок, майнап чыкпайт. Оорусу басылмак түгүл дарылаган сайын күчөдү.

Айласыздан айтты: Оо, мусулмандардын аалымы! Эгер сага көзүм шыпаа болгондо көзүмдү оюп бермекмин, тилим шыпаа болгондо тилимди кесип бермекмин. Анда Шибли (Алла ага ырайым кылсын) айтат: Түшүндүм, мен үчүн дене мүчөлөрүңдүн баарын кесип берүүгө даяр экенсиң, бирок, мүчөлөрүң өзүңө керек. Менин бир тилегим бар: Алдагы мойнуңдагы асемди кесип, ыргытып салсаң эле мен сакайып кете турган болуп жатамын – деди. Болуптур деп мойнундагы асемди кесип таштап Алланы жалгыздап  келме келтирет. Шибли (Алла ага ырайым кылсын) сүйүнгөнүнөн эч бир оорубагандай болуп ордунан секирип турду. Шаардын акими алардын абалын көрүп, кубанганынан мындай деди: Мен ооруга дарыгер жөнөттүм деп ойлосом, тескерисинче оорулууну дарыгерге жөнөткөн экенмин.

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен