Абдулланын каза болуусу
16.09.2022

Абдулланын каза болуусу

Абдулланын каза болуусу

Жаш үй-бүлөнүн курулганынан бери бир нече ай өткөн эле.

Абдулла бир соода кербени менен кошо Шамга жол алат. Мына ошону менен Абдулла кайрадан кайрылып келген жок. Бир нече айдан кийин Меккеге кайткан соода кербенинде Абдулла жок болчу. Бир гана кайгылуу кабар келген эле.

Абдулла Шамдан кайтып келе жатып, Мединага келгенде, ооруга чалдыккан болчу. Ошону менен жолдоштору аны ошол жердеги таякелеринин биринин жанына калтырып кетишкен эле. Бул кабарды уккан Абдулмутталиб уулу Харисти ошол замат Мединага жөнөтөт. Харис Мединага барганда, болор иш болгон эле. Абдулла келечекте төрөлүүчү уулунун жүзүн бир дагы көрбөстөн, түбөлүктүү ааламга жол алып, ошол жердеги Адий бин Нажар уулдарынан Набиганын үйүнүн короосуна коюлган.

Харис бул кайгылуу кабарды Меккеге жеткирди. Меккеликтер көз ачып жумгуча кайгыга кабылышты. Абдулмутталибдин үй-бүлөсүн терең кайгы каптаган эле. Мекке калкы көз жаштары менен алардын кайгысына ортоктош болушту.

Али жаш келин болгон Аминанын кайгысын айтууга сөз жетпестир. Кайгылуу кабарды укканда жан дүйнөсү эңшерилди, бир нече күн көз жашын токтото алган жок. Ошол учурда адам баласынын көз жашын өзүнүн нуру менен тазалай турган Пайгамбардын дүйнөгө келүүсүнө эки ай гана убакыт калган болчу.

Амина айым өзүнүн башына түшкөн оор кайгысын көз жаштарын көлдөтө төгүп, ырга айлантып кошок кылып кошту:

Медерим өтүп дүйнөдөн,
Меккенин коосу бош калды,
Кайгыга салды жаш жанды.
Хашим уулу бүт боздоп,
Каран түн эми башталды.

Кабырга ажал айдаган,
Кабаттап кепин камдаган.
Кырааным, сендей асылды,
Кыдырып таппас ааламдан.

Жакындарың жыйналып,
Жаназаң ташыйт ыргалып.
Жан биргем сенден ажырап,
Жабыркап, боздойм кыйналып.

Сымбатың элден бөлөкчө,
Мээримдүү, жоомарт жан элең.
Мезгилсиз ажал жайратты,
Мээнеткеч элдин багы элең…

Абдулладан калган мурас

Абдулла жаңы гана үйлөнүп, өз алдынча түтүн булата баштаган кезинде о дүйнөгө сапар тартты. Ошондуктан, андан жарытылуу деле мал-мүлк мураска калбады. Болгон мурасы булар эле:

Умму Айман Барака деп аталган, ааламдардын мырзасын өзгөчө сүйгөн кызматкер аял, беш төө, бир нече кой, бир даана кылыч жана азыноолак күмүш акча.
А бирок, Алла Тааланын мээрими менен, Абдулла аркасына эки дүйнөнүн көсөмү болчу эң сыймыктуу уул калтырды, нуру менен ааламды жаркыратар улуу инсан Мухаммед Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) калтырды…

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен