Абдулмутталиб жана курайштын чоңдору
25.06.2022

Абдулмутталиб жана курайштын чоңдору

Абдулмутталибдин мындай аракеттерин башынан бери байкап турган курайштар бул ишти уруу башчыларына билдиришти. Бир нече убакыттан кийин курайштын уруу башчылары казылып жаткан жерге келишип, Абдулмутталибге:
- Эй, Абдулмутталиб! Бул бабабыз Исмаилдин кудугу. Анда биздин да үлүшүбүз бар, бул ишке бизди да катыштыр, – дейт.
Абдулмутталиб:
- Жок, туугандар, мен силердин өтүнүчүңөрдү аткара албаймын. Себеби, бул ишти аткаруу мага гана тапшырылган. Ошого бул ишти мен гана аткаруум керек, – дейт.
Абдулмутталибдин бул жообу курайштын төбөлдөрүнө жаккан жок. Арасынан Адий бин Науфал мындай дейт:
- Сен жалгызсың. Уулуңдан башка, таянар да эч кимиң жок. Сен кантип анан бизге каршы чыгып, бизге моюн сунбайсың?
Бул сөз Абдулмутталибдин ичин өрттөп кеткендей болду. Себеби курайштар аны эч кимиң жок деп кемсинтишчү. Бул сөздөн аябай ызаланганын эч кимден жашырган жок, ичи уйгу-туйгу болуп ызаланып, заманасы куурулуп турду. Бир оокумга чейин капаланып үнсүз, сөзсүз турду. Андан кийин ичиндегисин жашыра албады:
- Демек, сен мени жалгыз болгонум үчүн кемсинтип жаткан турбайсыңбы?
Алардан эч кандай жооп болбогондон кийин, бир аз ойго батып турду да, асманга алаканын жайып:
- Алланын алдында ант беремин, эгер Алла мага он уул берсе, алардын бирөөсүн Каабанын жанында курмандыкка чаламын! – деди.
Абдулмутталибдин бул сөздөрү дуба да, касам да, арноо да болуп калды…

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен