Адамзатты артынан ээрчиткен сулуу кыз
15.08.2020

Адамзатты артынан ээрчиткен сулуу кыз

Бул кыз үчүн бирөөлөр өзүн-өзү өлтүрөт.

Бул кыз үчүн энесин өлтүргөндөр да жок эмес.

Бул кыз үчүн бала-чакасынан ажырагандар канча?

Бул кызга жетүү үчүн жандай көргөн досунун жанын кыйгандар да бар.

Бул кыз үчүн канчалар Алланын дининен чыгып кетти?

Бул кыздын айынан канчалаган адамдар абакта отурушат?

Бул кызга жетүү үчүн бирөөлөр уурулукка барышат.

Бул кызга жетүү үчүн адамдар бири-бирин алдашат.

Бул кызга жетем деп жүрүп адамдар бүтүндөй өмүрүн өткөрүп жиберет.

Бул кыздын кайда жашарын билесиңерби?

Эгер анын кайда экенин угушса, адамдардын баары ошол тарапка чуркашат. Жөн эле бири-бирин тебелеп салчудай болуп чуркап жөнөшөт. Баары ага батыраак жетүүнү каалашат. Бири-биринен кызганат. Бул кыздын аты ким экенин билесиңерби? Анын аты да кулакка жагымдуу угулат. Анын атын эле укканда адамдардын көздөрү жайнай түшөт. Анын атын укканда, анын сулуулугун көзүнө элестетип, шилекейи аккандар канча. Баарынан кызыгы көпчүлүк адамдар бул кыздын бузуку экендигин, андан эч кандай жакшылык келбестигин, ага ашык болуп калуунун эртедир-кечтир зыяны тиерин билип турушса да, ага суктана беришет. Аны айланчыктап, аны менен бирге болууну каалашат. Бул кыз өзү канчалаган адамдардын башын айландырып алса да, каниет кылбай, жолунан жолуккан адамга көзүн сүзүп, тузагына илип ала берет. Анын тузагына эсептелүү эле адамдар илинбей калбаса, колу жеткенин соо койбойт. Мен билип турам, азыр ага силер да кызыга баштадыңар. Силер да "Аны жок дегенде бир көрсөк" деп дегдеп алдыңар. Ошондой, бул кыз өзү тууралуу уккан адамды ойго салбай койбойт. Ага кантип жетүүнү ойлой берип, канча адамдын чачы агарбады. Бул кыз канча адамдардын өңүндө оюнан, уйкусунда түшүнөн кетпейт. Ооба, ал ушундай кыз. Анын кылбаганы калбады. Адамдарды азгырып, адамдык сыпатынан чыгарды. Бул кызга жеткендер, деңиз суусун ичкен сайын чаңкай берген сыяктуу, кайра- кайра чаңкай берет. Ага жетип, андан эч кимдин көңүлү калган эмес. Эми силерди көп күттүрбөй бул кыздын атын айтайын. Бирок, анын атын уккандан кийин, аны ээрчип кетпейбиз деп убада бергиле. Анткени, аны ээрчиген адам баарын унутуп, анын гана кулу болуп калат. А н ы н аты "Дүнүйөхан" же жөн эле "Дүнүйө" деп койсок да болот. Оо, адамдар! Биз үч жашоону башыбыздан өткөрөбүз. Биринчи, жаралганга чейинки жашоо. Мунун башталышы абдан узун. Экинчи, өлгөндөн кийинки жашоо. Мунун аягына чек жок. Үчүнчү, бул экөөнүн ортосундагы жашоо. Бул абдан кыска. Мунун башталышы да, аягы да көрүнүп турат. Бирок, кыска болгонуна карабастан, ушул жашоодо биз келечектеги түбөлүктүү жашоого шарт түзүп алуубуз керек. Эгерде бул жашоону дүнүйөнүн артынан жүрүп өткөрүп жиберсек, анда кийинки жашоо азап-тозоктуу болот. Дүнүйө - азгырыктын туу чокусу. Баарын азгырат. Убакытты текке кетирет. Өмүрдү коротот. Алла Таала дүйнө жашоосун сыпаттап: "Алла Өзү каалаган пендесине ырыскыны кенен, каалаганына тар кылып коёт. Ал эми, капырлар Алла аларга кенен ырыскы берип койсо дүйнө жашоосу менен сүйүнүп, акыретти ойлобой жүрө беришет. Дүйнө жашоосу акыреттин алдында арзыбаган гана ыракат" - деп айткан. (Раад сүрөөсү: 26-аят)

Дагы бир аятта: "Билип алгыла: "Дүйнө жашоосу оюн-тамаша, зыйнат-жасалга, өз араңарда менменсинүү, мал-мүлк жана бала-чаканы көбөйтүүдөн гана турат. Анын мисалы жамгыр сыяктуу: ал өстүргөн нерселер дыйканды кубантат. Кийин убактылуу кулпурат. Андан кийин сен анын саргарганын көрөсүң. Андан кийин кургак чөпкө айланат. Акыретте убактылуу дүйнөгө азгырылгандарга катуу азап жана ыймандууларга Алладан кечирим жана ыраазылык бар. Дүйнө жашоосу азгырыктан башка нерсе эмес" - деп айткан. (Хадид сүрөөсү: 20-аят)

Ал эми Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнө жашоосун минтип сүрөттөгөн: "Мени менен дүйнө, сапарда бара жаткан адам дарак көлөкөсүндө бир аз эс алып, кайра туруп кеткен сыяктуу". (Тирмизи)

Мына ушундай кыска, дүйнө жашоосун, дүнүйөнүн артынан жүрүп өткөрүп жиберүү - абдан чоң жоготуу. Бул жоготуу бир гана бул жашоого тиешелүү эмес, акырет жашоосуна да тиешелүү экенин эстеп, "Дүнүйөхандан" өзүбүздү алысыраак кармайлы.

Алайчы Сейитбеков