Акылың болсо, башка бир акыл менен дос болгун!
22.09.2019

Акылың болсо, башка бир акыл менен дос болгун!

“Акылың болсо, башка бир акыл менен дос болгун да, жасай турган иштериңди аны менен кеңешип туруп, анан жасагын” – деп айткан экен Маулана. Бул насаат өзүнө башкы негиз катары кабыл алган Аббаситтер династиясынын өкүмдары Мамун өз уулуна насаат айтып жатып кеңешүү маселеси жөнүндө минтип айткан:

- Күмөнсүрөгөн иштерде тажрыйбасы бар, кайраттуу жана мээримдүү ак сакалдардан кеңеш сурагын. Анткени, алар өз баштарынан эчендеген нерселерди өткөрүшкөн, кубанткан жана өкүнткөн, канчалаган окуяларга күбө болушкан. Алардын сөздөрү ачуу болсо дагы, аларга чыдап, кабыл кылгын. Акылмандардын кеңешинен пайда алуу үчүн сенде коркоктук, ач көздүк, өзүн жактыруу, жалганчылык, көшөрүп туруп алуу, көк беттик сапаттары жок болуусу керек.

Өзүн жактырган, башка бирөөлөрдүн ой-пикири менен сунушуна эч кандай маани бербеген адамдар эч ким менен кеңешпейт. Алар бардык иштерин өзүнүн ою менен түшүнүгүнө жараша жасайт. Мындай таризде иш алып баруу көбүнесе жаңылыштыктар менен катачылыкка жол ачат. Андай иштер пайданын ордуна зыян алып келет.

Кеңешүү, акылдашуу деген сөздөрдү араб тилинде “истишаара” – дейт, ал эми “истишаара” – деген бул лексикалык мааниси боюнча “аарыдан бал алуу” – деген маанини туюнтат. Ал эми бал Куранда “шыпаа” – деп айтылган. Мына ошол себептен, кеңешүү – бул жеке, үй-бүлөлүк жана коомдук бардык дарттарга шыпаа берет. Буга тарых өзү күбө.

Асыл адам бейнеси китебинен