Ал намаздын күзгүсү
08.06.2021

Ал намаздын күзгүсү

Иса пайгамбар (Алланын саламы болсун) бир күнү деңиздин жээгинен өтүп баратып нурдан жаратылган куш көрөт. Анын нуру көз уялтаарлык болучу. Куш үчүп барып ылайга малынып, кирдеп, андан соң деңизге чөмүлөт да кайрадан таптаза болуп кулпуруп калат. Деңизден чыгып, кайра ылайга малынып кирдеп, кайра деңизге чөмүлүп тазаланат. Мындай көрүнүш туура беш жолу кайталанат. Иса (Алланын саламы болсун) пайгамбар: "Бул куш эмнеге ылайга малынып кирдеп, кайра деңизге чумкуп тазаланып жатат болду экен?" - деп таң калат. Алла Таала Иса (Алланын саламы болсун) пайгамбарга:

— Оо, Иса, ал намаздын күзгүсү. Акыр заман пайгамбары Мухаммеддин үммөтү намаз окуганда ал куштун деңизге чумкуп тазаланып, нурлангагы сыяктуу катасынан, күнөөсүнөн тазаланып, нурданышат. Ката кетирип, күнөө иш кылса ал куштун ылайга малынганындай булганат да, кайра намаз окуса кайрадан тазаланат. Намаз адам баласы үчүн ушунчалык баалуу, - деген экен.

Өчпөс сабактар китебинен