Алла менен бирге бол
08.11.2019

Алла менен бирге бол

Пенденин бейпилдүүлүгү Алла Таала менен бирге болгондо гана ишке ашат.

Курани Каримде бир канча жерде бул тууралуу айтылган:

"Алла Өз Пайгамбарына жана момундарга бейпилдигин түшүрдү". (Фатх сүрөөсү: 26-аят)

"Алла аларга тынчтык, бейпилдик түшүрдү". (Фатх сүрөөсү:18)

Тынчтык, бейпилдик – жүрөктүн бир тынчтыкта, бир калыпта болуп, Раббисине гана ишенип туруусу. Кудурети күчтүү Кудай Таалага гана таянуусу. Тынч бейпил деген эч жакка кыймылдабай, бир калыпта гана турууну билдирет. Мындай акыбалда инсандын көңүлү жай болуп, ыракаттуулукту сезет. Муну ыйманы күчтүүлөр гана сезе алат. Анткени, аларды ыйманы ар кандай жамандыктардан, шектенүүлөрдөн сактап турат. Пенденин Раббисине болгон сүйүүсү жана ишеничи канчалык даражада күчтүү болсо, ошончолук анын ыйманы жогорулай берет жана Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүннөтүнө канчалык бекем болгон сайын ошончолук анын ыйманы жогорулайт. Баары Алладан гана болот, Андан башкасынан болбойт деп ишенүү. Ошондой эле ибадат, дубаларын жалгыз Аллага гана кылууда ыйманы жогорулайт.

Капаланба китебинен