Алла Таала адилеттүү Зат
20.05.2019

Алла Таала адилеттүү Зат

Бир күнү Дөөтү пайгамбардын үйүнө бир аял келет. Жүзүнөн катуу чарчаганы көрүнүп турган аял:

- Оо, Алланын пайгамбары, Алла Таала адылбы же залимби? - деп сурайт. Мындай суроону күтпөгөн Дөөтү пайгамбар ачууланып:

- Ой жерге киргир, Алладан өткөн адилеттүү барбы, сен акылыңдан айнып калган окшойсуң, анчалык эмне болду сага? - дейт аялга.

- Мен жесир аялмын, үч кызым бар, аларды бага турган менден башка эч ким жок, - дейт, аял үшкүрүп.

- Мен жип ийрип сатып, аларды багып жүрчүмүн. Кечинде бир айдан бери ийриген жиптеримди баштыкка салып базарга алып бара жатсам, асмандан бир куш келип, баштыкты колумдан жулуп кетти. Түнү менен жегенге эч нерсебиз жок ачка олтурдук. Эми дагы бир айга чейин биздин абалыбыз эмне болот? Аялдын абалына ичи ачышкан Дөөтү пайгамбар ага бир нерсе берип, көңүл жубатмакчы болуп ордунан турат. Ошол убакта эшик тыкылдап калат. Эшикти ачса эшик алдында он адам туруптур. Алар пайгамбарга салам айткандан кийин, ар бири жүз динардан чогултуп анын алдына коюшат да:

- Оо, Алланын пайгамбары, бул динарларды бир кембагал адамга берип койгун, биз аны Алла жолунда садага кылууну чечтик - дешет.

- Мынча көп акчаны садага кылууга эмне себеп болду? - деп сурайт Дөөтү пайгамбар.

- Биз деңиз аркылуу соода кылган адамдар элек, кечинде деңизде келе жатсак, катуу шамал болуп, кемебиздин желтоскучтары айрылып калды. Желтоскучу жок кемени шамал деңиздин ортосун көздөй алып жөнөдү. Биз жашоодон үмүтүбүздү үзө баштадык. Ошол учурда асмандан бир куш учуп келип, бир баштыкты таштап кетти. Анын ичинде бышык ийрилген жиптер бар экен. Ал жиптер менен желтоскучту тигип, анан деңиз жээгине сүзүп чыктык. Ушундай оор кырсыктан сактап калган Аллага шүгүр кылып, ар бирибиз жүз динардан садага кылууну милдет кылдык эле. Бул акчалар бизди сактаган Алла үчүн садага болсун. Анын сөзүн уккан Дөөтү пайгамбар акчаларды алып, аялга сунду да:

- Алла Таала кургактагыларга да, деңиздегилерге да адилеттүүлүк кылса, сен Аны залим дейсиң - деди. Аял акчаларды алып, кетирген кемчилиги үчүн Аллага тобо кылып, үйүнө жөнөп кетти.    

Бейиш гезити