Алла жолунда күрөшүү
06.11.2019

Алла жолунда күрөшүү

Алла Таала Курани Каримде мындай дейт: «Момундар – Аллага жана Анын Элчисине ыйман келтирип, шектенбестен, Алла жолунда ѳз мал-мүлктѳрү жана жандары менен күрѳшкѳ аттангандар. Мына ошолор – нагыз чынчылдар». (Хужурат сүрөөсү: 15-аят)

Нуман бин Башир баяндайт: «Мен Алланын Элчисинин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минбарынын жанында элем. Бирѳѳ: «Мен мусулман болгондон кийин эң сооптуу иш катары ажылыкка баргандарга суу таркатууну мойнума алам» деди. Башка бирѳѳ: «Мен мусулман болгондон кийин эң сооптуу иш катары Харам мечитин оңоп түзѳѳ деп билем» деди. Υчүнчү киши: «Жихад - айткандарыңардын баарынан сооптуу» деди. Мына ушул учурда азирети Умар алардын талашына чекит коюп: «Алланын Элчисинин (Алланын тынчтыгы жана саламы босун) минбарынын жанында ызы-чуу кылбагыла! Бүгүн жума. Жумадан кийин барып талашкан маселеңерди Алланын Элчисинен сурагыла!» деп айтты. Мына ошол күнү Алла Таала: «Эй, мушриктер! Силер ажыларга суу берип, Ыйык Мечитке ээлик кылуучуларды - Аллага, Акырет күнүнѳ ыйман келтирип, Алла жолунда согушкан адамдар менен теңейсиңерби? Алар Алланын алдында тең эмес! Алла - залим коомду Туура Жолго багыттабайт» (Тобо сүрөөсү: 19-аят) деген аятты түшүрдү.

Абдулла бин Салам баяндайт: «Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сахабаларынан бир канча киши чогуу олтурган элек. Θзүбүзчѳ: «Алла жана Анын Элчисинин алдында кандай иш сооптуу экенин билсек, ошону жасайт элек» - дедик.

Ошондо Алла Таала: «Аллага асмандардагы жана жердеги бардык нерселер тасбих айтып турат. Ал - Кудуреттүү, Даанышман! Оо, момундар! Эмне үчүн жасабаган ишиңерди сүйлѳйсүңѳр? Жасабаган ишиңерди сүйлѳѳ Алланын алдында эң чоң күнѳѳ! Алла Таала θзүнүн Жолунда тегиз курулган үйлѳр сыяктуу сап-сап болуп согушкан пенделерин сүйѳт» (Сафф сүрөөсү: 1-4-аяттар) деген аятты түшүрдү.

Бир киши Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келип: «Оо, Алланын Элчиси, мага Алла жолунда күрѳшүүгѳ тең келе турган ишти айт» - деди. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Мен андай ишти таба албайм» - деди да, «Силерден кимде-ким Алла жолундагы күрѳшкѳ катышса, бул иши анын үйүндѳ жетимиш жыл окуган намазынан жакшыраак» - деп кошумчалады.

Жүрѳктѳрдүн ачкычы китебинен