Алланы эстөө менен жүрөктөр бейпил табат
22.03.2020

Алланы эстөө менен жүрөктөр бейпил табат

Чынчылдык Алланын сүйгөн амалы, ачык-айкындуулук жүрөктү тазалайт, тажрыйба жүзүндө көрүү далил, жол көрсөтүүчү жалган айтпайт, зикирден башка жүрөктү нурданта турган сооптуу амал жок.

"Мени эстегиле. Мен да силерди эстеймин". (Бакара сүрөөсү: 152-аят)

Алла Тааланы зикир кылуу Анын жердеги бейиши, кимде-ким ал бейишке кирбесе акыреттеги бейишке да кире албайт, зикир напсинин кайгысын, чарчоосун жана тынчсыздануусун кетирет, зикир бардык жакшылыктарга алып баруучу жеңил жана кыска жол. Курандагы зикир тууралуу аяттарды карап көрсөң, анын пайдаларын көрөсүң, зикир кылып тажрыйба жүзүндө дарылыгына аракет кыл, шыпаасын көрөсүң.

Алланы зикир кылуу менен коркуу сезимдер, кайгы-капалар жоголот, тоодой кайгы-капа болсо да зикир аны кетирет.

Зикир кылуучулар руханий эс алууда болушаарына таң калбоо керек, себеби, зикирдин негизи ушунда турат, бирок, таң калыштуусу караңгы инсандар зикирсиз кантип жүрүшөт?!

"Алар – өлүктөр. Тирүү эмес. Ошондуктан, алар качан тирилишээрин да билишпейт". (Нахл сүрөөсү: 21-аят)

Оо! Чарчаганынан арызданган, оорудан ыйлаган, кырсыктан азап тарткан, кайгыдан жапа чеккен, Алланын улук ысымдарын зикир кылып сура!

"Сен Анын ысымына бир теңдеш бар экенин билесиңби?". (Марьям сүрөөсү: 65-аят)

Канчалык зикир кылсаң ошончолук жүрөгүң ырахатта болот, тынчтанат, бактылуулукту сезесиң. Анткени, Алланы зикир кылууда Аллага гана таянуу, ишенүү, Ага кайтуу, жакшы ойдо болуу, Андан гана жардам күтүү, эгер дуба кылынса Ал Жакын, чакырса Ал Угуучу, суралса Жооп берүүчү жана башка көптөгөн маанилер жатат, чын көңүлүңдөн, берилип, кичи пейилдик менен сура, Анын Жалгыз, Мактоого ылайык, Жумшак, Суралуучу, Кечирүүчү сыяктуу берекелүү ысымдарын тилиңе алып кайтала, ошондо Анын каалоосу, күч-кубаты менен бактылуулукту, тынчтыкты, бейпилдикти, курсантчылыкты, нурдуулукту, кубанычты сезесиң!

"Ошондуктан, Алла аларга дүйнө жакшылыгын берип, акырет жакшылыгынын эң көркөмүнө бөлөдү". (Али Имран сүрөөсү: 148-аят)

Капаланба китебинен