Алланын элчисинин өмүр баяны
28.06.2016

Алланын элчисинин өмүр баяны

Урматтуу окурман, Пайгамбар Мухаммаддын (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) өмүр таржымалын окуунун, билүүнүн эмне зарылчылыгы бар? - деген суроого төмөнкү макаладан канааттандыраарлык жооп алаарсыз деген чоң үмүттөмүн. Адамзат тарыхындагы эң даанышман адам катары белгилүү болгон Пайгамбарыбыз Мухаммаддын (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) өмүр жолун билүү ар бир адамдын милдети. Анткени, ал ааламдын жашоо нугун өзгөртүү үчүн, Аллах тарабынан жиберилген акыркы пайгамбар. Аллах Таала адам баласын жараткандан кийин төрт тарабың кыбыла, башың бош, билгениңди кыл деп жаратпаптыр. Бизге жашоо эрежесин көрсөтүүчү Куранды жана аны практика жүзүндө көрсөтүү үчүн, пайгамбарыбызды (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) жиберген жана сөзсүз бир күн Аллахтын астына барып бул жалган дүйнөдө кылган амалдарыбыздан сурак беребиз. Амалыбызга жараша Бейишке же Тозоко өкүм кылынабыз. Пайгамбар Мухаммад (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) өзүнүн жыйырма үч жылдык пайгамбарлык өмүрүндө, Аллах тарабынан моюнуна жүктөлгөн милдетти толук аткара алды. Ал ушул кыска убакыттын ичинде, Кыяматка чейинки Адам урпактарына бакыт жолун көрсөтүүгө жетишти. VІ-VІІ кылымдарда дүйнө элдеринин жашоосу өтө жаман абалга дуушар болду. Ошол замандын эң чоң державалары болуп эсептелген Персия, Рим жана Византия кудайсыздыктын эң төмөнкү чегине жеткен эле. Акыйкаттык, адилеттүүлүк, чынчылдык сыяктуу асыл сапаттардын изи да көрүнбөй, заалымдык, ач көздүк, көралбастык сыяктуу жаман адаттар кучак жайып кеткен болчу. Адамдардын адамдык сыпаты жоголуп, эки аяктап басып, тили менен сүйлөгөнү эле болбосо, айбандардан артыкча, башка эч нерсеси деле калган эмес эле. Өзгөчө аялдарды адам катарына эсептешчү эмес. Аялдарга бирөөнөн мурас алуу ары турсун, өзү бирөөгө мураска берилип кетүүсү толук мүмкүн эле. Адамзаттын акылманы катары эсептелген жөөттөр менен арабдар жашаган Араб жарым аралында да ушундай эле көрүнүш болчу. Алдуулар алсыздарды эзип, улууну кичүү, кичүүнү улуу сыйлабаган караңгы жашоодон алар да четте калышкан эмес. Аялзатынын кадыры ушунчалык төмөн болгондуктан, удаалай кыздуу болгон ата кызын тирүүлөй көмүп салчу. Адам баласын мынчалык деңгээлге жеткен маңкурттуктан чыгарууга аларды жараткан Жаратуучунун гана күч-кудрети жетмек. Даанышман Жаратуучу үчүн бул жеңил иш эле. Жаратуучу Аллах Таала, адам пенде адам болуп жаралгандан берки узун заманда мындай бузулган коомдун эченин оңдогон. Бул жолу да Аллах Таала, Адам атанын бузулган урпактарын туура жолго баштоону каалады. Кантип? Албетте, мурдагы коомдорду оңдогон сыяктуу, аларга туура жолду көрсөтүүчү пайгамбарды жөнөтүү менен. Бул пайгамбарды, болгондо да эң акыркы пайгамбарды дал ошол бузулган коомдун ичинен тандап алды. Эң акыркы үммөткө, акыркы заманга, бүткүл ааламга, адамдарга жана жиндерге пайгамбар болуу бактысы, арабдардын ичиндеги Абдуллахтын уулу Мухаммадга (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) туш келди. Ал эми, Аллах Тааланын досу, пайгамбарлардын султаны, пенделердин эң шарапаттуусу Мухаммад (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) пайгамбарга үммөт болуу бактысын Аллах Таала бизге насип кылды. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) бизди тозоктун алоолонгон отунан алыстатып, Бейиштин гүлбагын көздөй жетеледи. Эки дүйнөнүн азаптуу жашоосунан четтетип, эки дүйнөнүн бакыт нуруна бөлөдү. Албетте биз, Пайгамбарыбыздан (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) 1400 жыл кийин жашаган үммөттөр, анын адамдык асылдыктарын көрбөй калдык. Ошентсе да, анын өмүр жолун окуп, сүннөтүн карманып калганыбыз биз үчүн табылгыс бакыт. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) бизди сүйүп, бизди сагынып, биз үчүн жашап өттү. А биз Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) үчүн эмне кылдык?! Ал бизди сүйгөндөй, биз аны сүйө алдыкпы? Ал биз үчүн ыйлагандай, биз ал үчүн ыйлай алдыкпы? Кыямат күнү анын колдоосуна татыктуу болгудай эмне амал жасадык? Анын Бейиштеги булагынан суу ичкенге татыктуу үммөт боло алдыкпы? Түбөлүктүү Бейиште аны менен кошуна болуп жашаганга татыктуубузбу? Менимче, Пайгамбарыбызды (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) жакындан тааныбай туруп, анын басып өткөн жолун билбей туруп, анын биз үчүн көргөн азаптарын жон терибиз менен сезбей туруп, аны эч качан сүйө албайбыз. Ошондуктан, канткенде Пайгамбарыбызды сүйө алабыз?......