Алланын Элчисинин өмүр баяны
02.07.2020

Алланын Элчисинин өмүр баяны

Урматтуу окурман, Пайгамбар Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр таржымалын окуунун, билүүнүн эмне зарылчылыгы бар? - деген суроого төмөнкү макаладан канааттандыраарлык жооп алаарсыз деген чоң үмүттөмүн.

Адамзат тарыхындагы эң даанышман адам катары белгилүү болгон Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр жолун билүү ар бир адамдын милдети. Анткени, ал ааламдын жашоо нугун өзгөртүү үчүн, Алла тарабынан жиберилген акыркы пайгамбар. Алла Таала адам баласын жараткандан кийин төрт тарабың кыбыла, башың бош, билгениңди кыл деп жаратпаптыр. Бизге жашоо эрежесин көрсөтүүчү Куранды жана аны тажрыйба жүзүндө көрсөтүү үчүн, Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жиберген жана сөзсүз бир күн Алланын астына барып бул жалган дүйнөдө кылган амалдарыбыздан сурак беребиз. Амалыбызга жараша бейишке же тозокко өкүм кылынабыз. Пайгамбар Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өзүнүн жыйырма үч жылдык пайгамбарлык өмүрүндө, Алла тарабынан моюнуна жүктөлгөн милдетти толук аткара алды. Ал ушул кыска убакыттын ичинде, Кыяматка чейинки Адам урпактарына бакыт жолун көрсөтүүгө жетишти. VІ-VІІ кылымдарда дүйнө элдеринин жашоосу өтө жаман абалга дуушар болду. Ошол замандын эң чоң державалары болуп эсептелген Персия, Рим жана Византия кудайсыздыктын эң төмөнкү чегине жеткен эле. Акыйкаттык, адилеттүүлүк, чынчылдык сыяктуу асыл сапаттардын изи да көрүнбөй, залимдик, ач көздүк, көралбастык сыяктуу жаман адаттар кучак жайып кеткен болчу. Адамдардын адамдык сыпаты жоголуп, эки аяктап басып, тили менен сүйлөгөнү эле болбосо, айбандардан артыкча, башка эч нерсеси деле калган эмес эле. Өзгөчө аялдарды адам катарына эсептешчү эмес. Аялдарга бирөөнөн мурас алуу ары турсун, өзү бирөөгө мураска берилип кетүүсү толук мүмкүн эле. Адамзаттын акылманы катары эсептелген жөөттөр менен арабдар жашаган Араб жарым аралында да ушундай эле көрүнүш болчу. Алдуулар алсыздарды эзип, улууну кичүү, кичүүнү улуу сыйлабаган караңгы жашоодон алар да четте калышкан эмес. Аялзатынын кадыры ушунчалык төмөн болгондуктан, удаалай кыздуу болгон ата кызын тирүүлөй көмүп салчу. Адам баласын мынчалык деңгээлге жеткен маңкурттуктан чыгарууга аларды жараткан Жаратуучунун гана күч-кудрети жетмек. Даанышман Жаратуучу үчүн бул жеңил иш эле. Жаратуучу Алла Таала, адам пенде адам болуп жаралгандан берки узун заманда мындай бузулган коомдун эченин оңдогон. Бул жолу да Алла Таала, Адам атанын бузулган урпактарын туура жолго баштоону каалады. Кантип? Албетте, мурдагы коомдорду оңдогон сыяктуу, аларга туура жолду көрсөтүүчү пайгамбарды жөнөтүү менен. Бул пайгамбарды, болгондо да эң акыркы пайгамбарды дал ошол бузулган коомдун ичинен тандап алды. Эң акыркы үммөткө, акыркы заманга, бүткүл ааламга, адамдарга жана жиндерге пайгамбар болуу бактысы, арабдардын ичиндеги Абдулланын уулу Мухаммедге (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) туш келди. Ал эми, Алла Тааланын досу, пайгамбарлардын султаны, пенделердин эң шарапаттуусу Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) пайгамбарга үммөт болуу бактысын Алла Таала бизге насип кылды. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бизди тозоктун алоолонгон отунан алыстатып, бейиштин гүлбагын көздөй жетеледи. Эки дүйнөнүн азаптуу жашоосунан четтетип, эки дүйнөнүн бакыт нуруна бөлөдү. Албетте биз, Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) 1400 жыл кийин жашаган үммөттөр, анын адамдык асылдыктарын көрбөй калдык. Ошентсе да, анын өмүр жолун окуп, сүннөтүн карманып калганыбыз биз үчүн табылгыс бакыт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бизди сүйүп, бизди сагынып, биз үчүн жашап өттү. А биз Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үчүн эмне кылдык?! Ал бизди сүйгөндөй, биз аны сүйө алдыкпы? Ал биз үчүн ыйлагандай, биз ал үчүн ыйлай алдыкпы? Кыямат күнү анын колдоосуна татыктуу болгудай эмне амал жасадык? Анын бейиштеги булагынан суу ичкенге татыктуу үммөт боло алдыкпы? Түбөлүктүү бейиште аны менен кошуна болуп жашаганга татыктуубузбу? Менимче, Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жакындан тааныбай туруп, анын басып өткөн жолун билбей туруп, анын биз үчүн көргөн азаптарын жон терибиз менен сезбей туруп, аны эч качан сүйө албайбыз. Ошондуктан, канткенде Пайгамбарыбызды сүйө алабыз?......

Бейиш гезити