Ар бир адам Абдулланын чекесинен өбүүгө милдеттүү!
10.08.2019

Ар бир адам Абдулланын чекесинен өбүүгө милдеттүү!

Абдулла бин Хузафа (Алла андан ыраазы болсун) жана анын сексенге жакын жолдошу Византиялыктарга туткунга түшөт. Аларга император тарабынан диниңерден кайткыла деп катуу кысым жасалат. Өзгөчө Абдулла бин Хузафа катуу кыйналат. Бирок, Абдулла бин Хузафа өз дининен кайтпай тургандыгын айтып туруп алат.

Император:

- Диниңерден кайтпасаңар казанга кайнатып өлтүрөм, - дейт. Мусулмандар диндеринен кайтпай тургандыктарын кайталашат.

Казанга май куюп, астына от жагып, бир туткун мусулманды алып келип:

- Диниңден кайт! – деп акыркы жолу эскертет. Ошондо мусулман аларга карап күлүп туруп:

- Мына азыр шейиттерге убада кылынган бейиштеги заңгыраган үйлөр көз алдымда турат. Аттиң, жаным көп болгондо, бейиште көп заңгыраган үйлөргө жетээр элем – дейт. Муну уккан византиялыктар ал мусулманды кайнап турган казанга ташташат.

Азирети Абдуллага да дал ушундайча:

- Диниңен кайт! – деп акыркы жолу эскерткенде: "Жок”, - деп жооп кайтарган азирети Абдулланын да казанга ташталуусу буйрук кылынат. Казанга таштоого алып бара жатканда азирети Абдулла өксүп ыйлайт. Муну көргөн император аны алдына алып келинүүсүн буйрук кылат. Императордун алдына келген азирети Абдулла: "Мени ушундай абалга түшкөнүм үчүн ыйлап жатат деп ойлобо. Андай эмес. Менин Алла жолунда курман кылар жалгыз гана жаным бар. Чачымдын санындай көп жаным болгондо бардыгын кубана-кубана Алла жолунда курман кылмакмын..., - дейт.

Мындай күчтүү ыймандан таасирленген император бир шылтоо таап азирети Абдулланы боштондукка чыгаргысы келет.

- Менин башымды өпсөң боштондукка чыгарам.

- Жок!

- Диниңден кайтып, менин кызыма үйлөнсөң мал-мүлкүмдүн жарымын сага беремин.

- Жок!.. Жок!

- Башымдан өпсөң сени, жаныңдагы 80 жолдошуң менен кошуп боштондукка чыгарам.

Азирети Абдулла императордун бул сунушуна макул болуп, императордун башынан өптү да, 80 жолдошун алып Мединага кайтат. Аларды Мединидагы сахабалар кучак жайып тосуп алышат. Азирети Умар сахабаларды карап: "Баарыңар тең Абдулланын башынан өпкүлө”, - дейт.

Азирети Умар өзү баштап, артынан бүткүл мусулмандар азирети Абдулланын башынан өбүшөт...

Абдулла бин Хузафа азирети Усмандын доорунда Мысырда кайтыш болот.

Ислам дини сайты