Ар бир адамды Кыдыр бил, ар бир түндү кадыр бил!
10.10.2021

Ар бир адамды Кыдыр бил, ар бир түндү кадыр бил!

Бир убактарда бир момун Кыдырды (Алланын саламы болсун) көрүүнү абдан каалаган экен. Сураштырып жүрүп кимдир бирөөдөн "Баланча деген чөлгө барып, түкүнчө жакты көздөй жөнөсөң, балким ошондо Кыдырды (Алланын саламы болсун) көрө аласың" – деген кеңешин угуп, ошол чөлгө чейин барат. Чөлдөн айтылган жерди көздөй бир топ убакыт жүрүп олтурат. Көптөн кийин алдынан бирөө чыгып ага салам берет.

— Ассалааму алайкум.

— Уа алайкум ассалаам. Жол болсун. Кайда жол тарттың?

— Мен Кыдырды (Алланын саламы болсун) көргүм келет. Ушул чөлдөн ушул багытка карай жөнөсөм көрө алаарымды айтышты. Ошентип, жөнөп бара жатам.

— Азыр Кыдырды (Алланын саламы болсун) көрсөң тааный аласыңбы?

— Аа, туура айтасың, тааныбасам керек. Бул жөнүндө түк ойлонбоптурмун, – дейт Кыдырды (Алланын саламы болсун) көргүсү келген адам.

Анда жолоочу:

— Кайгыруунун кажети жок. Мен сага сүрөттөп берейин. Ал мага окшоп кара тору келген, сейрек сакалдуу адам болсо керек...

Ошентип, экөө коштошуп эки жакка жөнөп кетишет. Көп өтпөй эсине келип артын караса кара тору, сейрек сакалдуу Кыдыр (Алланын саламы болсун) кайып болуп кетиптир. Байкуш адам бармагын тиштеп:

— Аттиң! Колдон чыгарыппыз! – деп өткөрүп жибергенине абдан өкүнгөн экен.

Өчпөс сабактар китебинен