Арапанын артыкчылыктары
09.08.2019

Арапанын артыкчылыктары

Арапа күнү тутулган орозо эки жылдык күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Бул туурасында Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай деп айткан: «Арапа күндүн орозосу өткөн жана келерки жылдагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот» (Бин Хиббан).

«Арапа күнү орозо кармаган адамга Адам атабыздан тартып, Сурнай үйлөнгөн күнгө чейин жашаган бардык адамдардын эсеби канча болсо, андан эки эсе көп сооп жазылат»(Дурротун Насыхин).

«Арапа күнү кармалган орозо миң күн напил орозого барабар» (Табарани).

«Арапа күнү кармалган орозо эки миң кулду азат кылууга, эки миң төөнү курмандыкка чалууга жана Алланын жолунда күрөшүү үчүн берилген эки миң атка барабар» (Танбихул Гафилин).

«Арапа күнү кармалган орозо өткөн жана келерки жылдын күнөөлөрүнө кечирим болот» (Муслим) [Б.а. Арапа күнү кармалган орозо өткөн жана келерки бир жыл ичинде кылынган тоболордун кабыл болуусуна себеп болот].

«Арапа күнү Бисмиллах менен миң жолу Ихлас сүрөөсүн окуган адамдын күнөөлөрү кечирилип, дубасы кабыл болот» (Абу-ш-ш).

«Шайтан Арапа күнүнөн башка заманда андан да жаман, маскара, пас жана шордуу көрүнбөйт» (Имам Малик).

«Алла Таала Арапа күнү кымындай ыйманы бар адамды кечирет» (Гунйа).

«Арапа түнү ибадат кылган адам тозоктон азат болот» (Абадиййа) (Ибадат катары илим үйрөнүү эң пайдалуусу. Учурдун илимин окуу аркылуу эң ылайыктуу илим үйрөнгөн болобуз).

«Дубанын пайдалуусу - Арапа күнү кылынган дуба» (Байхаки).

«Арапа күнүн урматтагыла! Арапа Алла Таала тарабынан баркталган күн» (Дайлами) (Урмат кылуу күнөө кылбоо менен жүзөгө ашат).

Демек мусулман бир тууганым! Мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калгын! Анткени, бул күндөргө канчалаган мусулман бир туугандарыбыз жетпей калды, а сенин бул күндөрдө жашап жатканың эле чоң бакыт! Андыктан, бул күндөрү орозо кармап, зикирлерди чалып, дубаларды, тоболорду кылып, Жараткандын жакшылыктарынан, сооп сыйлыктарынан кур калбай, шашылып калгын!

Оо, Аллахым! Ар бир мусулман пендесинин ойлогон ой-максаттарын, тилеген тилектерин, Сенден чоң үмүттөр менен көтөргөн колдорун кур калтырбай дубаларыбызды кабыл кылгын! Оомийиин!

Ыйман желеси