Ашура кандай күн?
27.08.2020

Ашура кандай күн?

Ашура күнү – Мухаррам айынын 10-күнүнө туш келген күн. Быйылкы жылы 29-августка туура келет.

Бул күнү кандай ибадаттарды аткаруу керек?

Ашура күнү орозо тутуу сүннөт болуп саналат. Анткени, Алла Таала ушул күнү Муса пайгамбарды Фираун жана анын аскеринен куткарган. Ошол себептен Аллага шүгүр кылуу максатында бул күнү орозо тутуу сүннөт.

Ашура күндүн орозосу тууралуу шариятта кандай далилдер бар?

Абу Катада (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылат: «Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Ашура күндөгү орозо тууралуу сурашканда, ал: «Ашура күнүндөгү орозо – өткөн жылдагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот»,– деп жооп берди». (Сахих Муслим: 1976)

Бул күндөгү орозо кантип тутулат?

Ашура күндөгү орозо 3 түрдө тутулат:

1) Ашура күнү менен кошо анын алдыңкы жана кийинки күндөрү да орозо тутуу. Ошондо үч күн (28-29-30-август күндөрү) катар орозо тутулат. Мына ушунусу эң толук деңгээлде тутулганы.

2) Ашура күнү менен анын алдыңкы күнү (28-29-август күндөрү) орозо тутуу же Ашура күнү менен андан кийинки күнү (29-30-август күндөрү) орозо тутуу.

3) Ашура күнү эле (29-август күнү) орозо тутуу. Мына ушул үч түрдүн бирөөсүнө туура келгендей орозо тутсаңыз, Ашура күнүндөгү орозону туура туткан болосуз.

Бул күндүн артыкчылыктары кандай?

– Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүннөтүн аткарып, Ашуранын орозосун тутуу мустахаб болуп эсептелет;

– Бул күнү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) да, сахабалар да жана Муса пайгамбар да Аллага шүгүр келтирүү максатында орозо тутушкан;

– Бул күн байыркы замандан бери өзгөчөлөнүп келген улуу күн;

– Ашура күнү менен кошо анын алдыңкы же кийинки күнү орозо тутуу сүннөт. Анткени, жөөттөр Ашура күнү гана орозо тутушкан. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аларга каршы болуу максатыңда анын алдыңкы күнун же кийинки күнүн кошуп туткан.

– Бул хадистен жыл эсеби эзелтен айдын жаңыруусуна карата эсептелгенин билебиз. Анткени, Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткан хадисте Мухаррамдын 10-күнү Фираунду аскери менен кошо жок кылган деп келген.

Мусулман бир тууган! Бул күн дагы Алла Тааланын бизге берген улуу күндөрүнөн. Кимде-ким Ашура орозосун тутса, анда өткөн жылдагы күнөөлөрү кечирилүүсүнө себеп болот деп жогоруда айтылды. Мына ошондуктан бул күндөгү орозону сөзсүз кармаңыз. Анткени, Алла Таала айткандай:«Чындыгында, жакшы иш-аракеттер күнөөлөрдү кетирет». (Худ сүрөөсү: 114-аят)

Алла Таалам Ашура күндөгү орозону тутууну баарыбызга насип этсин жана туткан орозобузду өткөн жылдагы күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себеп кылсын.

Эрланбек Кушчубек уулу