Ашура күнү
27.08.2020

Ашура күнү

Ашура - Мухарам айынын онунчу күнү

Бин Аббас рабаят кылат: «Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Мединага келгенде Ашура күнү жѳѳттѳдүн орозо тутуп жатканын кѳрүп себебин сурады. Алар: «Алла Таала ушул күнү Мусаны (Алланын саламы болсун) жана Исраил урпагын Фараондун зулумунан куткарды. Биз Алланын ушул ишине шүгүр катары орозо кармайбыз» дешти. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Биз Мусага силерден дагы жакыныраакпыз» - деди жана ошол күнү орозо кармоого буйруду. Бирок, «Жѳѳттѳргѳ окшоп калбоо үчүн Ашура күнүнѳн бир күн мурда же бир күн кийин кошуп орозо кармагыла» деп буйруду.

Ашура күнүнүн улуулугу тууралуу бир топ маалыматтар бар. Адам атабыз (Алланын саламы болсун) ушул күнү жаратылып, ушул күнү бейишке киргизилгени, ушул күнү тобосу кабыл болгону, Арш, Күрсү, асман-жер, Күн, Ай жана жылдыздар ушул күнү жаратылганы, Ибрахим пайгамбар (Алланын саламы болсун) ушул күнү туулганы жана Намруддун отунан ушул күнү кутулганы, Иса пайгамбар (Алланын саламы болсун) ушул күнү тѳрѳлүп, ушул күнү асманга кѳтѳрүлгѳнү, Ыдырыс (Алланын саламы болсун) ушул күнү орунга кѳтѳрүлгѳнү, ушул күнү Нухтун (Алланын саламы болсун) кемеси Жуди тоосуна токтогону, Сулайманга (Алланын саламы болсун) улуу падышалык ушул күнү берилгени, Жунус пайгамбар (Алланын саламы болсун) балыктын ичинен чыгарылганы, Жакыптын (Алланын саламы болсун) кѳзү кѳрѳ баштаганы, Жусуптун (Алланын саламы болсун) кудуктан чыгарылганы, Аюбдун (Алланын саламы болсун) балээден кутулганы, биринчи жамгыр ушул күнү жааганы, мурдагы үммѳттѳргѳ Ашура орозосу парз болуп, Рамазан орозосу менен ѳкүмү жоюлганы айтылат.

Байхаки жазып алган бир хадисте: «Ким Ашура күнү үй-бүлѳ мүчѳлѳрүн кубантса, Алла да жыл бою аны кубантат» деп айтылган.

Табараний китебинде жазган, бирок, тууралыгы аныкталбаган бир хадис тѳмѳнкүдѳй: «Ашура күнү кылынган бир жакшылык жетимиш миң жакшылыкка тете».

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) небереси азирети Хусейиндин Ашура күнү шейит кылынуусу да анын Алланын алдындагы даражасынын улуулугун кѳрсѳтѳт. Ошондой эле анын Берекелүү Бүлөдөн улуу орун ээлегенине далил болот. Ким Ашура күнү Хусейиндин (Алла андан ыраазы болсун) башына келген кырсык балээни эстегиси келсе, баардык кишилер бул дүйнѳдѳ убактылуу экенин жана баардык нерсе Алладан келип, Аллага кайтаарын эске тутуп, терең ой жүгүртүүсү керек.

Рафидийлердин, Шиалардын жана башка туура эмес агымдардын жаңылыш жолдоруна түшпѳѳгѳ тийиш. Ашура күнү ыйлап-сыздап, кыйкырып-ѳкүрүп, ѳзүн сабап аза күтүүгѳ болбойт. Анткени, мындай кыймыл-аракеттер мусулманчылыкка туура келбейт. Эгер мусулманчылыкта кыйкырып-ѳкүрүп, бетин тытып ыйлап, айгай салуу бар болсо азирети Хусейиндин таятасы, ааламдын жарык Күнү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнѳдѳн ѳтүүсү буга эң ылайыктуу болмок. Алла Тааланын Өзү бизге жетиштүү. Ал кандай сонун Колдоочу!

Жүрѳктѳрдүн ачкычы китебинен